Асоціація випускників

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асоціація є добровільною організацією, яка об'єднує випускників, студентів, співробітників Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (далі – Асоціація випускників), інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей і завдань, передбачених «Положенням про асоціацію випускників».

Асоціація створена і функціонує відповідно до Конституції і чинного законодавства України, законодавства тих країн, територією яких Асоціація поширює свою діяльність, а також відповідно до «Положення про асоціацію випускників».

Асоціація створена і функціонує на основі добровільності, рівноправ'я її членів, самоврядування, законності та гласності.

Асоціація не є прибутковою організацією і не ставить собі за мету здобуття прибутку.

Керівництво Асоціацією здійснюється правлінням  на чолі з головою. Асоціація розробляє та використовує власну символіку.

МЕТА АСОЦІАЦІЇ

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

Картка члена «Асоціації випускників»

Список членів правління Асоціації випускників

Підсумки установчої конференції Асоціації випускників

Рішення установчої конференції Асоціації випускників

Асоціація випускників