Міжнародний відділ

Положення про відділ

ishenko

Керівник -
Тамара Іщенко
+380562312450,
project_office@duan.edu.ua

Фахівець - Дмитро Леончик
intoffice@duan.edu.ua 

bondarovich Керівник проектів та програм
(Українсько-Польське спіробітництво
) -
Ганна Бондарович

+3805674449730 ,
a.bondarovich@duan.edu.ua 

Міжнародна діяльність
Університету імені Альфреда Нобеля

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету імені Альфреда Нобеля є:

 • членство у визнаних світовою спільнотою обєднаннях;
 • міжнародні проекти (загальноуніверситетські та групові);
 • програми міжнародної мобільності для викладачів та студентів;
 • наукові( конференції, семінари, публікації, дослідження);
 • академічні( вивчення іноземної мови, навчання в іноземних ВНЗ, післядипломне навчання);
 • соціальні( зв’язки з НУО, волонтерські проекти, екологія, доброчинність;
 • культурні та спортивні (фестивалі, змагання, конкурси, виступи);
 • професійні( стажування, тренінги, круглі столи);
 • трудові(робота у таборах, фізична праця, читання лекцій у ВНЗ-партнерах (для викладачів)).
 • міжнародні комунікаційні заходи;
 • участь у інформаційних заходах та івентах;
 • включення Університету імені Альфреда Нобеля до міжнародних баз ВНЗ та інших інформаційних джерел;
 • участь у ТБ-програмах;
 • система управління комунікаціями;
 • соціальна корпоративна відповідальність Університету як важлива складова міжнародного іміджу.

Ефективність управління міжнародною діяльністю університету залежить від чіткого визначення цілей, стратегії і тактики розвитку міжнародної діяльності закладу, його активності, досвіду роботи та, найголовніше, чітких комунікацій всередині Університету імені Альфреда Нобеля, між функціональними одиницями, та ззовні.

Міжнародний відділ