Політико-правовий дискусійний клуб «Аналітик»

План засідань Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»
у 2018-2019 навчальному році

Дата

Тема

ПІБ керівника

1.

Березень 2019

Рольова гра - судове засідання на тему «Захист інтелектуальної власності»

Ст.викл. Тодорошко Т.А. 3 курс

1.

Березень 2019

Правові особливості укладання, виконання та припинення трудового договору

доц. Шкабаро В.М.
2 курс

2.

Травень 2019

Вікторина з основ римського приватного права

Доц. Лежнєва Т.М. 1 курс

План засідань Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»
у 2017-2018 навчальному році

Дата

Тема

ПІБ керівника

1.

Березень 2018

Рольова гра - судове засідання на тему «Про визнання правочину недійсним»

Ст.викл. Тодорошко Т.А. 3 курс

2.

Травень 2018

Вікторина з основ римського цивільного права

Доц. Лежнєва Т.М. 1 курс

5 квітня 2018

Засідання політико-правового дискусійного клубу «Аналітик» на тему «Про визнання правочину недійсним»

 План засідання Політико-правового  дискусійного клубу «Аналітик»
у 2016-2017 навчальному році

Дата

Тема

ПІБ керівника

1.

Листопад 2016

Судове засідання з господарського процесу

«Особливості вирішення господарського спору з порушення умов договору поставки»

Несинова С.В.

2.

Березень 2017

Судове засідання по цивільному процесу

« Про захист прав споживачів »

Тодорошко Т.А.

3.

Травень 2017

Деякі аспекти громадянства в міжнародному праві

Палєєва Ю.С.

analitik15-16

12 травня 2016
Засідання Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»

Результатом дискусійного розгляду цих питань стало більш глибоке усвідомлення учасниками круглого столу проблем корпоративного управління та недосконалості українського законодавства у цій сфері.

8 жовтня 2015
День Юриста - засідання Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»

Тема -  проблеми практичної реалізації захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб.

28 листопада 2014
Засідання Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»
Тема - «Ринок праці для випускників юридичних ВУЗів сьогодні»

14 жовтня 2014
Засідання Політико-правового дискусійного клубу «Аналітик»
Тема засідання - «Проблеми ефективності захисту прав суб’єктів господарської діяльності»

Політико-правовий дискусійний клуб «Аналітик»