АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
має поновлену Ліцензію (відомості)
щодо здійснення освітньої діяльності
закладу освіти у сфері вищої освіти,

зареєстровану в реєстрі
Єдиної державної електронної бази з питань освіти
згідно Наказу Міністерства освіти і науки України
від 06.03.2019 № 175-л

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей, за якими Університет імені Альфреда Нобеля проводить освітню діяльність (за станом на 06.03.2019) 

В Університеті відкрита нова спеціальність –  «Комп’ютерні науки».
Наказ Міністерства освіти і науки України № 349-л від 05.04.2018 (Протокол № 90/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2018 р.) 

В Університеті відкрита нова спеціальність –  «Готельно-ресторанна справа». 
Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018)
(https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon/2018-licenzuvannya).

 

АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ