Студентський науковий гурток «Політичний клуб»

ПЛАН РОБОТИ
студентського наукового гуртка «Політичний клуб»
на 2017
/2018 н.р.

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

Установче засідання, дискусія щодо вибору наукового напрямку діяльності гуртка. Обрання студентів-модераторів

вересень 2017 р.

Єремєєва І.А.

Ознайомлення студентів із актуальними науковими проектами, конкурсами, грантами

протягом року

Єремєєва І.А.

Підготовка наукових публікацій, їх обговорення та винесення на науково-практичні конференції

протягом року

студенти, викладачі кафедри

Доповіді членів гуртка з проблематики наукових досліджень

протягом року

Єремєєва І.А., наукові керівники, члени гуртка

Навчання студентів елементам самостійної дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості

протягом року

Єремєєва І.А., наукові керівники, члени гуртка

Відкрите засідання гуртка із запрошенням учнів старших класів на тему «Армія та політика: історична ретроспектива та сучасні принципи та механізми функціонування збройних сил»

жовтень 2017 р.

модератори – Єремєєва І.А., Ключник Р.М., студенти гр. ПЛТ-14, ПЛТ -13

Засідання гуртка на тему «Політичний аналіз Нової воєнної доктрини України»

листопад 2017 р.

модератори – Єремєєва І.А., студенти ПЛТ-14, ПЛТ -15

Обговорення та визначення тематики доповідей членів гуртка для ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-політичні проблеми сучасності»

грудень 2017 р.

 

члени гуртка, наукові керівники

Науково-методичний семінар-тренінг «Методи досліджень політичних процесів"

лютий 2018 р.

модератори – Єремєєва І.А., Ключник Р.М.

Участь із виступами на ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-політичні проблеми сучасності»

березень 2018 р.

члени гуртка, наукові керівники

Засідання гуртка на тему «Виборчі технології в політичному процесі»

березень 2018 р.

модератор – Пащенко В.І.

Засідання гуртка на тему «Концепції лідерства в сучасній політиці»

квітень 2018 р.

модератори – Ключник Р.М., Єремєєва І.А.

Засідання гуртка на тему «Теоретичні підходи до аналізу тероризму у сучасному світі»

травень 2018 р.

модератор – Прошин Д.В.

Керівник гуртка, доцент кафедри
політології та міжнародних відносин, к.і.н.                                                Єремєєва І.А.

Студентський науковий гурток «Політичний клуб»