Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації в системі сучасного українського права» кафедри права на тему «Забезпечення прав людини під час кримінального провадження у судових стадіях»


24 березня 2015 року відбулося засідання Наукового студентського гуртка на тему «Забезпечення прав людини під час кримінального провадження у судових стадіях».

Відповідальний керівник: доц. Черненко А.П.
Ведучий:
студент 3 курсу Воронін Владислав
У засіданні гуртка прийняли активну участь студенти 3 курсу кафедри права Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Гостями засідання стали викладачі кафедри права: Тодорошко Т.А., Палєєва Ю.С., Грищенко І.М.

artem Першою виступала студентка 3 курсу Артем’єва Марія. Маша виступила з доповіддю «Останнє слово обвинуваченого». Її доповідь дала можливість студентам чітко з’ясувати місце та роль останнього слова обвинуваченого у судовому засіданні. Не менш цікавими були відповіді доповідачки на питання, що їй були поставлені студентами та викладачами. Особливої уваги було приділено питанням, що стосувалися прав обвинуваченого у цій частині судового засідання. Дискусійним стало питання щодо підстав обмеження прав обвинуваченого під час останнього слова.
Студентка Ситник Христина свою доповідь присвятила темі «Промова адвоката у судових дебатах: правові та психологічні аспекти». Доповідь Христини була змістовною та яскраво проілюстрована слайдами презентації. Під час обговорення доповіді, студенти показали глибоку зацікавленість роботою захисника у судовому засіданні, висловлювали свої бачення щодо можливості допуску певних психологічних та тактичних прийомів у промові захисника.  

krgu

salkoz

Наступні студенти звернулися до актуальної для України теми ‑ суду присяжних. Спочатку студенти Крикливець Юлія та Гусак Андрій презентували тему: «Суд присяжних: досвід США», потім Салацька Оксана та Козинець Марія зробили доповідь на тему: «Суд присяжних в Україні: історія та сучасність». Студенти-гуртківці з великою зацікавленістю прослухали доповіді Крикливець Ю., Гусака А., Салацької О. та Козинець М., бо питання, що висвітлювалися в цих доповідях виходили за межі програмного матеріалу з дисципліни «Кримінальний процес» та значно розширили їх знання. Особливої уваги заслуговували питання студентів до Крикливець Ю. щодо залучення до суду присяжних виключно жіночого журі, історичних прикладів з практики суду присяжних США у справі наркоторгівців тощо. Гострою була дискусія щодо питання про кількість присяжних у вітчизняному суді присяжних та аргументація відповідей на них студентів Салацької та Козинець.
Студенти Астахова Дар’я та Булатова Юлія у своїх доповідях на тему: «Підстави та порядок кримінального провадження за нововиявленними обставинами» змістовно розкрили питання даної теми та дали відповідь на питання, що було поставлено у доповіді студентки Крикливець Ю. Доповідачка зауважила, що у справі наркоторгівців, американські присяжні допустили неправосудний вирок, механізмів скасування якого в США не існує. Астахова Д. та Булатова Ю. довели, що в українському законодавстві передбачені правові механізми, котрі дають можливості виправлення таких та будь-яких інших помилок судів різних інстанцій, і вони вирішуються саме на стадії кримінального провадження за нововиявленними обставинами. astbul
iovmir Продовжуючи питання стадії кримінального провадження за нововиявленними обставинами Іовова Альона та Мирошниченко Михайло, звернули увагу на тему: «Окремі проблеми кримінального провадження за нововиявленими обставинами». Дискусійними у їх доповідях стали питання визначення суду, який має право переглянути помилкові рішення суду. Іовова А. та Мирошниченко М. з дискусійних питань навели думки вчених та власне бачення шляхів вирішення проблем з визначенням суду, котрий повинен прийняти остаточне рішення.
   

Мета дискусії полягала в тому, щоб знайти відповіді на ряд питань:
Чи відповідає сучасна модель організації правосуддя вимогам суспільства щодо забезпечення прав людини?
Чи повною мірою забезпечує права обвинуваченого існуюча процедура останнього слова обвинуваченого у судовому засіданні?
Яке значення для забезпечення справедливого правосуддя має суд присяжних?
Одним із головних стало питання: Визначення шляхів удосконалення процедури судового розгляду?
У ході активного обговорення актуальних питань учасники гуртка дійшли наступних висновків: Процедура судового розгляду, як в цілому, так і її складові, потребують глибоких теоретичних досліджень, предметом яких, у першу чергу, повинні стати права людини у цій частині кримінального процесу.

Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації в системі сучасного українського права» кафедри права на тему «Забезпечення прав людини під час кримінального провадження у судових стадіях»1/0