Першокурсники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» захистили перші проекти зі сфери підприємництва


У 2016-2017 н.р. вперше в Університеті імені Альфреда Нобеля здійснено набір першокурсників на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

В рамках дисципліни «Підприємництво» (викладач – проф. Павлова В.А.), яку здобувачі ступеня бакалаврату вивчали протягом весняного семестра було передбачено виконання індивідуального завдання щодо розробки підприємницької ідеї та її захисту.

На першому етапі учасники проекту визначилися, в якій сфері економічної діяльності бачиться започаткування бізнесу (або розбудова окремого напряму діяльності), розкрили основу ідеї; обрали форми бізнесу; розробили бізнес-план. Заохочувалися власні пропозиції і власний підхід до подання підприємницької ідеї.

Аналіз карток реєстрації підприємницької ідеї, в яких слід було вказати вид економічної діяльності, форму підприємництва, кодове найменування підприємницької ідеї та її короткий опис, показав, що 85% здобувачів бачать для себе економічну діяльність у сфері торгівлі та послуг. Основним форматом підприємництва обрано приватну форму (84%). Левова частка представлених найменувань запропоновано іноземною мовою, що підтверджує значущість для молодого покоління знання іноземної мови, формування широкого світогляду й спрямування до європейської спільноти.

Було створено 19 команд.

В процесі підготовки до захисту підприємницької ідеї обов’язковим етапом було дослідження доцільності діяльності в обраній сфері та попиту на обраний вид бізнесу шляхом опитування респондентів. У разі, якщо не менше 50% опитаних респондентів зацікавляться запропонованою ідеєю, автор повинен був розробити рекламу свого бізнесу.

Кожна команда – учасник проекту провела опитування не менше 40 респондентів, підготувала звіт з висновком про доцільність продовження розробки підприємницької ідеї. З дев’ятнадцяти команд тільки три (16%) змінили її сутність.

Наступним етапом виконання індивідуального проекту була розробка плану рекламної акції з виділенням етапів її реалізації.

Презентацію реклами взаємооцінювали самі члени команд паралельно з викладачем. Кожна команда мала право обрати п’ять найбільш якісних рекламних акцій і опустити до копилки фішку ціною в три бали. Зіставлення оцінок команд і викладача виявило незначні розходження, що свідчить про об’єктивність здобувачів щодо рівня поданих на оцінювання проектів.

per1

per5

per2

per4

На останньому етапі першокурсники захищали підприємницьку ідею. Презентація передбачала опис підприємницької ідеї, обгрунтування доцільності такої ідеї, рекламну пропозицію, бізнес – план та загальні висновки.

Серед підприємницьких ідей: “Книга і ми”, “Задзеркалля” (арт-кафетерій), “Відпочинок для життя”, “Зробимо життя різноманітним”, “Краса і грація”, “Перепелина ферма”, “So sweet”, “Black clothes”, “Updater”, “La Oleks”, “PZU”, “Jume bonnce” та ін. до ТОП-5 за оцінками викладача та результатами таємного голосування однокурсників ввійшли такі проекти: відкриття кафе швидкого обслуговування “So sweet” (команда 4 – Сторчак Юлія та Піунова Аліна); арт-кафетерію “Задзеркалля” (команда 6 – Герасименко Аліна та Детюк Карина); організація відпочинку “Відпочинок для життя” (команда 10 – Ємченко Артем та Мар’ян Богдан); відкриття інтернет-магазину з продажу зібраної комп’ютерної техніки “Updater” (команда 12 – Зав’ялов Владислав та Шмалько Владислав); модельного агентства “Краса і грація” (команда 18 – Гайдук Олександр та Устюгова Даніела).

Побажаємо успіхів майбутнім підприємцям у втіленні їх ідей!

 

Першокурсники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» захистили перші проекти зі сфери підприємництва1/0