До уваги молодих і перспективних науковців!


Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2016 року у ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

Запрошуємо до співпраці молодих та перспективних науковців.

Контакти: +38 056 791 12 65, +38 056 778 20 96.

До уваги молодих і перспективних науковців!1/0