У ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" діє спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій


До уваги науковців!

У ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» діє спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04«Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» (переробна промисловість; транспорт складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність) строком на два роки (наказ Міністерства Освіти і науки України №747 від 13.07.2015 року).

Контактний телефон:  (0562) 31-20-36 ; (0562) 31-20-38
Email ради: dsec.ep@duep.edu ; dsec.market@duep.edu

Голова ради:

 1. Холод Борис Іванович, д.е.н., професор, президент, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

 1. Зборовська Ольга Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:              

 1. Гармідер Лариса Дмитрівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Вакульчик Олена Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів МОН України, спеціальність 08.00.04;
 2. Головкова Людмила Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна МОН України, спеціальність 08.00.04;
 3. Задоя Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03;
 4. Катан Людмила Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України, спеціальність 08.00.03;
 5. Крамаренко Галина Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03;
 6. Кузьмінов Сергій Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03;
 7. Момот Володимир Євгенович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;
 8. Осадча Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет митної справи та фінансів МОН України, спеціальність 08.00.03;
 9. Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;
 10. Паршина Олена Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, спеціальність 08.00.04;
 11. Ткаченко Володимир Андрійович, д.е.н., професор, заступник директора, Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03;
 12. Швець Василь Якович, д.е.н., професор, директор, Інститут економіки ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України, спеціальність 08.00.03;
 13. Щукін Олександр Ігорович, д.е.н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04.

У ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" діє спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій1/0