Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації у системі сучасного українського права»


trad1

 

Студенти 1 курсу кафедри права

Відбулось засідання Наукового студентського гуртка на тему «Римське право, його значення в історії правового розвитку людства та в сучасній юриспруденції».
Відповідальний керівник: викладач кафедри права Грищенко І.М.
Ведуча:
студентка 1 курсу Артюхова Ольга
У засіданні гуртка прийняли активну участь студенти 1 курсу кафедри права.
Гостями засідання стали викладачі кафедри права доц. Черненко А.П., викладач Тодорошко Т.А.

trad2

1 доповідь тема: Загальна характеристика римського цивільного права. Доповідачі Таран Дмитро, Бутов Михайло

Першими виступали доповідачі Таран Дмитро та Бутов Михайло. Для своєї доповіді студенти обрали тему «Загальна характеристика римського цивільного права». Їх матеріал допоміг дізнатися що ж таке римське цивільне право, яка його система та як і коли воно виникло. Їм було поставлено багато питань, але найцікавішим було питання про те: Чи можливо регулювати суспільні відносини не використовуючи взагалі права та державного примусу?

trad3

2 доповідь тема: Значення римського права в правовому розвитку людства. Доповідачі Солодкий Денис, Войтехович Андрій

Про «Значення римського права в правовому розвитку людства» розповіли Солодкий Денис та Войтехович Андрій. Їх матеріал допоміг нам дізнатися про етапи розвитку римського приватного права та про те як воно впливало впродовж багатьох століть на розвиток всього людства, не тільки в юридичній сфері, а й у культурному житті суспільства. Найдискусійнішим стало питання про те, яке значення має римське цивільне право для сучасного юриста. Питання жваво обговорювалося, тому що кожен студент має своє бачення стосовно того, для чого потрібно вивчати римське право.

trad4

3 доповідь тема: Роль римського права в сучасній юриспруденції. Доповідачі Кучер Анастасія, Матяш Анастасія

Доповідачі Кучер Анастасія та Матяш Анастасія розповіли про «Роль римського права в сучасній юриспруденції». В даній темі обговорювалось в яких масштабах римське право мало вплив на світову юриспруденцію. Було зазначено, що римське приватне право має наступне значення: воно є основою сучасних кодексів (особливо цивільних), увесь сучасний понятійний апарат цивільного права базується на римському праві, багато інститутів римського права рецепійовані сучасним правом практично без змін, теорія держави та права запозичила методи римського права у побудові теоретичних конструкцій, з римського права запозичена сучасна система викладу права. Їм було поставлено запитання про рецепцію римського приватного права і про її значення.

trad5

4 доповідь тема: Значення римського права для правової системи України. Доповідачі Саранча Анастасія, Манойленко Данило

Останніми доповідачами були Саранча Анастасія та Манойленко Данило. Тема стосувалася «Значення римського права для правової системи України». Ми дізналися, яким чином римське приватне право впливало на розвиток правової системи України не тільки у найдавніші часи, а й на даному етапі розвитку нашої держави. Було проаналізовано різні правові історичні документи. Доповідачі слушно зазначили, що не простий процес правотворення робить особливо акту­альною проблему визначення місця римського права в Украї­ні у XXI ст. Адже, римське право є од­нією з підвалин сучасної європейської цивілізації. Отже, від того, наскільки великим буде вплив його ідей в Україні, знач­ною мірою залежить інтеграція нашої держави в європейську спільноту.
Мета дискусії полягала в тому, щоб знайти відповіді на ряд питань:
Що таке римське приватне право? Яку роль відіграє рецепція римського права для сучасної юриспруденції? Яке значення для сучасного юриста має римське цивільне право?
І найголовнішим було питання: Римське право це вже історія або все ж таки воно має місце у сучасному світі права?
Відповіді не змусили себе довго чекати.
У ході обговорення значення римського права в історії правового розвитку людства та в сучасній юриспруденції, активного обговорення актуальних питань учасники гуртка дійшли наступних висновків: римське право є актуальним в усі часи розвитку людства, воно має величезне значення для усіх правових систем, та одноголосно зазначили, що вивчення майбутнім юристом усіх основних галузей права не можливо без знання положень римського приватного права.

Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації у системі сучасного українського права»1/0