Засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE» на тему: «Гарантування вкладів в Україні: чи потрібні зміни?»


16 листопада 2015 року на кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування відбулось засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE» на тему: «Гарантування вкладів в Україні: чи потрібні зміни?»

1

Науковий координатор студентського клубу - Кузнецова С.А., доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Експерт-практик – Шевченко В.П., начальник відділу розвитку та супроводу діяльності відділень регіонального відділення АБ "Південний" в м. Дніпропетровську.

7

8

Координатори круглого столуВареник В.М., к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування та Пестовська З.С.,ст. викладач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Організатори дискусії - студенти 2, 3 та 4-го курсів спеціальності «Фінанси і кредит». Модераторами круглого столу виступили Олена Гарцуєва (гр. ФК-13) та Максим Чумак (гр. ФК-12).

Основне завдання зустрічі – представлення результатів дослідження студентами стосовно стану системи гарантування вкладів фізичних осіб і Україні.

Засідання клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE» проходило у форматі дебатів, в яких взяли участь 3 команди: 2, 3 та 4 курсів спеціальності «Фінанси і кредит». Дебати проводилися у три дії, в кожній з яких команда виступала в одній з трьох ролей: Доповідача, Опонента та Рецензента.

Згідно правил, Доповідач викладає власні пропозиції щодо розв’язання дискусійного питання, акцентуючи увагу на наукових підходах у фінансовій науці із запропонованої проблеми, посилаючись на джерела, а також демонструє вміння самостійного пошуку, аналізу та використання інформації; Опонент висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні пропонованої проблеми у ввічливій, коректній формі; Рецензент коротко оцінює позитивні сторони та недоліки виступів Доповідача та Опонента.

2

Від команди 2 курсу виступили (презентація доповіді) Аліна Бувалка, Олена Макоткіна, Діана Перова та Вероніка Кавун, які відзначили, що системи державного гарантування вкладів у різних варіаціях створені в більшості країн світу; крім своєї основної задачі – мінімізації втрат банківських вкладів, вони стимулюють населення до розміщення заощаджень у банках, оскільки дозволяють переконати громадян у захищеності їхніх вкладів, а також допомагають формувати ресурсну базу банків, а також розповіли про історію та мету створення ФГВФО, джерела формування його ресурсів, показники фінансової стійкості Фонду, яка у поточному році досягла значення –23,79% при нормативному +2,5% від суми розміщених вкладів; представили поради Фонду вкладникам банків, які стали неплатоспроможними, а також розповіли про основні напрямки реформування системи гарантування вкладів, яка запланована в Україні на найближчі роки.

3

Від команди 3 курсу виступили (презентація доповіді) Ліана Тарасенко і Тетяна Толстих, які навели порівняльний аналіз систем гарантування вкладів США, Великої Британії, Японії, а також Аргентини, Німеччини, Польщі та такими ознаками: орган, який уповноважений ліквідувати банки і регулювати роботу системи гарантування, фінансові установи, які знаходяться під гарантією фонду, джерела фінансування системи гарантування вкладів, гарантовані суми, строки виплат гарантованих сум. Також команда 3 курсу представила результати опитування, проведеного весною цього року Маркетинговою дослідницькою компанією InMind на замовлення ФГВФО з метою визначити рівень поінформованості та знань українських споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів України, які свідчать про те, що українські споживачі фінансових послуг загалом відчувають брак інформації про систему гарантування вкладів – понад 70% опитаних констатують нестачу знань та бажання дізнатися про систему гарантування більше.

4

Від команди 4 курсу виступив (презентація доповіді)Носач Антон, який представив результати дослідження щодо необхідності та можливості включення до системи гарантування вкладів (інвестицій) кредитних спілок, страхових компаній, інвестиційних та пенсійних фондів, як це зроблено в багатьох країнах, оскільки ці фінустанови за законодавством зобов'язані розміщувати свої резерви в тому числі і на банківських депозитах, їх вкладники залишаються незахищеними у разі банкрутства банків.

5

За результатами аналізу ситуації, що склалася на фінансовому ринку України, команда внесла такі пропозиції:

1) створити єдиний Фонд захисту інвестицій фізичних осіб, в якому страховики, кредитні спілки та пенсійні фонди могли б взяти добровільну участь (що покращить їхню репутацію серед клієнтів);

2) кожен потенційний учасник має пройти процедуру аудиту, і тільки після позитивної оцінки аудиторами він може бути включений до Фонду гарантування (з метою недопущення перекладання відповідальності з потенційно неплатоспроможних учасників на стабільно працюючих;

3) на початковому етапі необхідна фінансова участь держави у створенні Фонду (інакше близька 3-5 років піде на формування його фінансових ресурсів).

6

Вміння студентів 4 курсу формулювати власну позицію з фінансових питань було високо оцінене експертом - начальником відділу регіонального відділення АБ "Південний" Володимиром Петровичем Шевченко, який прийняв активну участь у дискусії з питань розвитку та реформування системи гарантування вкладів в Україні.

Почесними грамотами за якісну підготовку та проведення дебатів були нагороджені: команда 2 курсу, Гарцуєва Олена, Толстих Тетяна, Носач Антон.

9

Професорсько-викладацький колектив кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля вітає учасників круглого столу та запрошує всіх бажаючих взяти участь у наступних дискусіях клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE»!!!

Засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE» на тему: «Гарантування вкладів в Україні: чи потрібні зміни?»1/0