Засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL&ACCOUNTING LIFE» на тему: «Проблеми визнання, оцінки, обліку та аналізу нематеріальних активів»


На кафедрі міжнародних фінансів. обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля відбулось засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL&ACCOUNTING LIFE» на тему: «Проблеми визнання, оцінки, обліку та аналізу нематеріальних активів»

oa1

Науковий координатор круглого столу:

Кузнецова Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Організатори круглого столу:

Атамас Петро Йосипович, к.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Шевченко Валентина Миколаївна, к.н. держ. управління, доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Атамас Олександр Петрович, к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Модератори дискусії студенти 2-4 курсів спеціальності «Облік і аудит».

Основне завдання зустрічі – представлення результатів дослідження студентами стосовно визнання, оцінки, обліку та аналізу нематеріальних активів Україні.

oa2

Студентка 2-го курсу спеціальності «Облік і аудит» Ворона Олександра розкрила в своїй доповіді питання які стосуються визнанню та класифікації нематеріальних активів. В презентації були представленні різні види патентів та прав.

oa3

Студенти 3-го курсу Лесінська Валерія та Богіня Тетяна презентували особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів.

Заключну доповідь, в яків розглядали питання особливості обліку та аналізу нематеріальних активів підготували студенти 4-го курсу Солодовніков Антон та Трінеєва Ольга.

Всі доповіді супроводжувалися цікавими питаннями, які задавали студенти спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» доповідачам.

oa4

Особливо необхідно відзначити ведучого та одночасно і найактивнішого учасника Круглого столу, студента 4-го курсу спеціальності «Облік і аудит» Байдака Вадима.

Професорсько-викладацький колектив кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля вітає учасників круглого столу та запрошує всіх бажаючих взяти участь у наступних дискусіях клубу «FINANCIAL& ACCOUNTING LIFE»!!!

Засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL&ACCOUNTING LIFE» на тему: «Проблеми визнання, оцінки, обліку та аналізу нематеріальних активів»1/0