Пройшла серія виїзних занять клубу «Підприємницька майстерня»


Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля активно долучилася до роботи «Клубу майбутніх професій». Розуміючи мету щодо знайомства під час засідань клубу з різними спеціальностями для подальшого свідомого вибору професії випускниками ЗОНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації кафедрою розроблено декілька проектів подання інформації про спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і комерційна діяльність».

Виїзні засідання пройшли у Дніпродзержинському економічному коледжі (10 грудня 2013 р.), Новомосковському коледжі економіки та права ім. С.В. Литвиненка (11 грудня 2013 р.), Дніпропетровському монтажному технікумі (12 грудня 2013 р.), СШ №64 м. Дніпропетровська (16 грудня 2013 р.).

Міцність національної економіки і добробут людини залежать від здоров’я нації. Пропозиція безпечних і якісних товарів забезпечує здоров’я кожного індивідуума-споживача, а за його здоров’ям формується і економіка, і добробут. Ця благородна місія і є основною характеристикою фахівця в сфері комерційної діяльності на споживчому ринку та митній справі.

Програма заняття складалася з чотирьох блоків:
1) знайомство з особливостями навчання на кафедрі товарознавства і торговельного підприємництва Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, її студентами та випускниками; обговорення правил прийому до університету;
2) набуття досвіду підприємницької роботи в умовах товарно-грошових відносин, де основою є пропозиція якісного товару;
3) участь у лабораторному занятті з визначення якості ювелірних виробів за допомогою люміноскопу «Філін»;
4) ідентифікація харчових продуктів органолептичними та фізико-хімічними методами.

Заняття пройшли динамічно і цікаво. Учасники засідання клубу «Підприємницька майстерня» дізналися багато пізнавального як для себе особисто, так і для майбутньої підприємницької діяльності.

Під час виїзних засідань пролонговано договори про партнерство і співробітництво з Новомосковським коледжем економіки та права ім. С.В. Литвиненка й Дніпропетровським монтажним технікумом.

Учасникам вдалого і вірного вибору майбутньої професії!

До нових засідань!

Пройшла серія виїзних занять клубу «Підприємницька майстерня»


1/0