Засідання Психологічного клубу


Відбулося засідання психологічного клубу.
Основна тема обговорення - «Психологічні та соціальні проблеми осіб з обмеженими психофізичними можливостями у розвитку».

Було уточнено поняття особи з обмеженими психофізичними можливостями, розглянуто негативний вплив фізичних дефектів на комунікативний досвід даної категорії. Подано інформацію про особливості комунікативної компетентності осіб з обмеженими фізичними можливостями; труднощі, які виникають в міжособистісних стосунках та особливості їх комунікативних установок, що відрізняються слабкістю, беззахисністю та нездатністю протидіяти труднощам. Розглянуто вплив сім'ї на розвиток особистості людей з фізичними вадами.

Продемонстровані вправи (психогімнастичні, арт-терапевтичні, з розвитку дрібної моторики), які активізують комунікативний потенціал зазначеної категорії осіб.

Засідання Психологічного клубу1/0