Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації у системі сучасного українського права»


На кафедрі права відбулось засідання Наукового студентського гуртка на тему «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні».

Відповідальний керівник: доцент кафедри права Циверенко Г.П.

she Першою виступала доповідач Шестакова Наталя. Для своєї доповіді студентка вибрала тему «Гудвіл: становлення поняття». Її матеріал допоміг дізнатися що ж таке гудвіл і яке відношення він має до інтелектуальної власності, були наведені конкретні приклади і надані деякі статистичні дані. Їй було поставлено одне із самих оригінальних питань: чи може Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля мати відношення до гудвілу?
kov Про «Захист авторського права і суміжні права» розповів Ковригін Владислав. Було роз’яснено яким чином ми можемо захистити свої авторські і суміжні права, яка відповідальність настає за порушення цих прав та які документи надаються після реєстрації зазначених прав. Доповідачу було поставлено питання, які втрати зазнають зарубіжні зірки (співаки) якщо, наприклад, соціальна мережа ВК порушує їх права, відповідь була досить дискусійна. Це говорить про те, що потрібно вдосконалювати законодавство, щоб уникати подібних колапсів.
shap Доповідач Шаповал В’ячеслав розповів про «Піратство в Україні». В даній темі обговорювалось в яких масштабах в нашій державі процвітає піратство і яким чином його можна подолати. Тема на даний час є актуальною і цікавою. Доповідачу ставили питання які стосувалися насамперед законодавства Франції, Німеччини тому, що як показує статистика в наведених країнах піратство не є поширеним явищем.
bog Наступну доповідь підготувала Богданова Анастасія «Охорона авторського і суміжних прав». Доповідач розповіла які органи здійснюють захист авторських і суміжних прав та які наслідки настають за порушення зазначених прав. Питання стосувалося які права належать творцю, а які права виконавцю та які відмінності між захистом і охороною прав.
scher Доповідач Щербіна Тетяна розповіла про «Актуальність реєстрації суміжних прав в Україні», розглянула необхідність реєстрації і яким чином вона проводиться. Запитання стосувалися того, яка відповідальність настає за порушення суміжних прав в Україні.
knya Останнім доповідачем була Князева Юлія. Тема стосувалася «Проблем реалізації права слідування за чинним законодавством України». Ми дізналися яким чином право слідування відіграє для авторів роль компенсації. Тобто воно рівноцінно прибутку, який автор художнього і літературного твору отримує за оприлюднення цих творів. Обговорювалось питання яким чином інформують володільця про продаж його творів .

Мета дискусії полягала в тому, щоб знайти відповіді на ряд питань:

Яким чином використовують гудвіл? Для чого потрібна реєстрація суміжних прав? Яким механізм реалізації авторських і суміжних прав? В яких масштабах процвітає піратство в Україні і як його подолати? Яка відповідальність настає за порушення авторських і суміжних прав ?

Відповіді не змусили себе довго чекати.

У ході обговорення проблем захисту авторських і суміжних прав і активного обговорення актуальних питань учасники клубу дійшли наступних висновків:необхідно вдосконалити законодавство щодо авторських і суміжних прав в Україні, в тому числі в боротьбі з піратством та врахувати досвід іноземних країн.

 

Засідання Наукового студентського гуртка «Традиції та новації у системі сучасного українського права»1/0