Засідання клубу «Маркетолог» - майстер-клас Анни Гришиної, директора з маркетингу, лінія магазинів EVA


В Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля відбулося засідання міського клубу "Маркетолог" під керівництвом завідувача кафедри міжнародного маркетингу, д.е.н., професора І.В. Тараненко, на якому обговорювалися сучасні особливості поведінки споживачів та маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів.

В рамках засідання клубу відбувся майстер клас випускниці спеціальності «Маркетинг» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Анни Гришиної, директора з маркетингу, лінія магазинів EVA, на тему «Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів в сучасних умовах».

У роботі взяли участь студенти 4 курсу спеціальності «Маркетинг».

Анна Гришина присвятила свій майстер-клас особливостям досліджень моделей поведінки споживачів на прикладах світових та вітчизняних компаній та стратегічним аспектам управління взаємовідносинами з споживачем.Першочергову увагу було приділено підходам до сегментування ринку лінії магазинів «EVA», формуванню лояльності бренду в контексті особливостей програми лояльності«EVA». Було наголошено на необхідності застосування нових підходів до розуміння індивідуальних споживачів, зокрема – концепції дизайн мислення, розкрито зміст CRM – customer relations management (управління відносинами з клієнтами).

Студенти – учасники засідання клубу прийняли участь у дискусії щодо особливостей українських споживачів та зміни споживацької поведінки в період економічної кризи, і таким чином отримали найсучасніші знання та опрацювали корисні навички майбутньої професійної діяльності маркетолога.

Засідання клубу «Маркетолог» - майстер-клас Анни Гришиної, директора з маркетингу, лінія магазинів EVA1/0