Чергова акредитація магістратури зі спеціальності "Бізнес-адміністрування"!


ВИСНОВОК
про результати проведення акредитаційної експертизи стану
підготовки магістрів
спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
у ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
м. Дніпропетровськ «11» березня 2016 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.02.2016 р. № 310л експертна комісія у складі:

  • Лепейко Тетяни Іванівни – завідувача кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора, голови комісії;
  • Горинь Марти Орестівни – доцента кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата економічних наук, доцента

у період з 09 березня по 11 березня 2016 року безпосередньо на місці провела акредитаційну експертизу освітньої діяльності ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» з підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування».

На підставі перевірки стану кадрового, організаційно-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої, наукової та міжнародної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» експертна комісія дійшла до висновку про можливість акредитації спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з ліцензійним обсягом 25 (двадцять п’ять) осіб за денною формою навчання.

 

Чергова акредитація магістратури зі спеціальності "Бізнес-адміністрування"!1/0