Чергове підтвердженням лідерського статусу Університету Альфреда Нобеля у галузі освітянської діяльності


11 та 12 червня 2014 року у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля відбувся зовнішній ресертифікаційний  аудит, який було проведено Шапран Л.Ф. та Шерудою В.М. - аудиторами систем управління в Системах сертифікації:
DQS GmbH, ПРИРОСТ – НААУ, УкрСЕПРО, СовАсК

reserf1

Згідно з планом-графіком аудиту відбулася низка зустрічей з вищим керівництвом Університету, завідувачами та викладачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, керівниками процесів, внутрішніми аудиторами тощо. Плідна співпраця зовнішніх аудиторів та співробітників Університету дозволила експертній групі у встановлені терміни провести аудит, результатом якого стало повторне визнання відповідності функціонуючої в Університеті системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Слід зазначити, що експертною групою не було виявлено жодних невідповідностей, а лише надані рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю.

 reserf3  reserf2

Центр управління якістю висловлює вдячність всім структурним підрозділам та кафедрам, які були задіяні в зовнішньому аудиті. Успішне завершення процесу ресертифікації стало ще одним вагомим підтвердженням лідерського статусу нашого Університету у галузі освітянської діяльності.

Чергове підтвердженням лідерського статусу Університету Альфреда Нобеля у галузі освітянської діяльності1/0