Розширюється партнерство Університету з управліннями Дніпропетровської обласної державної адміністрації


5 грудня 2014 р. було підписано Меморандум про партнерство та співпрацю між Управлінням зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля.

grrada7

Одним з ініціаторів підписання меморандуму від університету виступила кафедра педагогіки та психології.

Співпраця планується за наступними напрямами:

  • участь викладачів, співробітників, аспірантів і докторантів у спільних проектах з тематики, пов'язаної з виконуваними дисертаційними роботами та науково-дослідними темами, що мають державну реєстрацію та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність;
  • надання взаємної допомоги у підвищенні кваліфікації співробітників;
  • за наявності можливостей і взаємної зацікавленості здійснення спільних наукових проектів і програм;
  • організація спільних симпозиумів, круглих столів, семінарів і конференцій;
  • обмін публікаціями та матеріалами досліджень, що проводяться, спільними науковими та науково-методичними публікаціями;
  • рецензування наукових матеріалів, участь в освітніх та науково-дослідних проектах міжнародного та локального рівнів;
  • залучення студентів до проходження виробничої та переддипломної практики за фахом та ін.

Розширюється партнерство Університету з управліннями Дніпропетровської обласної державної адміністрації1/0