Розширюються міжнародні зв`язки Університету


brandduep

Кафедрою Економічної кібернетики та сучасних інформаційних технологій Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля, Україна та Бранденбузьким Університетом Прикладних наук, Германія (http://www.fh-brandenburg.de/index.php?id=2&type=1) підписано договір про співробітництво.

contr

Сфери співробітництва буде включати в себе будь-яку програму, запропоновану в обох університетах, що сприяє вищезазначеним цілям. Такі програми можуть включати:

  • обмін професорсько-викладацьким складом
  • обмін студентами
  • обмін публікаціями
  • спільні дослідницькі проекти
  • спільні конференції
  • спільні проекти по навчанню.

Розширюються міжнародні зв`язки Університету1/0