Університет імені Альфреда Нобеля отримав міжнародну акредитацію ZEvA – Центральної агенції з оцінювання та акредитації (Німеччина)


ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ ОТРИМАВ

МІЖНАРОДНУ АКРЕДИТАЦІЮ ZEvA –

ЦЕНТРАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ З ОЦІНЮВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ (НІМЕЧЧИНА)

18 липня 2016 р. відбулось засідання Комісії з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина), на якому було прийняте рішення щодо міжнародної акредитації бакалаврських та магістерських освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля та їх повної відповідності міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Так,  за рішенням ZEvA,  Міжнародну акредитацію отримали 11 діючих бакалаврських програм Університету: Філологія, Психологія, Правознавство, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Економіка підприємства, Маркетинг, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Товарознавство і торговельне підприємництво та  Менеджмент,  а також 14 діючих магістерських програм: Філологія (Переклад), Психологія, Правознавство, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Економіка підприємства, Маркетинг, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Товарознавство та комерційна діяльність, Товарознавство і експертиза в митній справі, Менеджмент організацій і адміністрування, Управління навчальними закладами, Бізнес-адміністрування.

Університет імені Альфреда Нобеля є першим з українських університетів, який успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації ZEvA та підтвердив, що якість підготовки фахівців відповідає європейським вимогам.

Підготовка Університету до міжнародної акредитації тривала більше ніж півтори роки. Вибір на користь німецького агентства ZEvA був обумовлений, в першу чергу, його високим авторитетом в Європейському академічному просторі. ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). З початку впровадження Болонського процесу у середині 90-х років, оцінювання і забезпечення якості викладання і навчання набули важливого значення у вишах Європи. Починаючи з 1995 року ZEvA приймала в цьому активну участь як у Німеччині, так і за її межами. В агентстві накопичений великий досвід роботи з вищими навчальними закладами Австрії, Швейцарії, інших країн Європи, а також з університетами Саудівської Аравії, В'єтнаму та інших держав.

Методи і критерії оцінювання, що використовує ZEvA, базуються на загальноєвропейських стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG), які отримали широке поширення у вищих навчальних закладах також і за межами Європи. Отже, політика агентства полягає в тому, щоб здійснювати постійний  контроль за дотримуванням існуючих міжнародно-визнаних стандартів.

Під час проведення міжнародної акредитації 4-8 квітня 2016 року зовнішнє оцінювання Університету імені Альфреда Нобеля здійснювала група експертів ZEvA у складі 9 осіб. До неї увійшли професори з Німеччини, які представляли Рейнську Вищу школу прикладних наук (м. Кельн), Вищу педагогічну школу міста Людвігсбург, Державний університет прикладних наук у Людвігсхафені-на-Рейні, університети Гайдельберга, Гамбурга, Регенсбурга, а також Європейський університет Віадріна у м. Франкфурт-на-Одері. Були в ній також і представники неакадемічного сектору працевлаштування та студентських кіл.

Експерти ретельно проаналізували представлені Університетом матеріали звіту з самоаналізу, а саме: стратегію розвитку університету, зміст викладання та навчання за усіма освітніми програмами, професорсько-викладацький склад, види співпраці – міжнародну, бізнес тощо, загальні цілі та подальші перспективи, інфраструктуру та обладнання, організаційні та управлінські аспекти, систему забезпечення якості. Також детально оцінювалися передбачені результати навчання, навчальні плани, зміст, методика викладання; консультативні послуги та спеціальні консультативні центри для студентів, планування та організація екзаменів, ринок зайнятості для випускників, підвищення кваліфікації викладачів, мобільність студентів та професорсько-викладацького складу, інтернаціоналізація.

Міжнародний Знак Якості, що присуджується досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на ринку вищої освіти. А рекомендації, надані кваліфікованими експертами, визначають стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху його інтеграції у Європейський освітній простір.

Університет імені Альфреда Нобеля отримав міжнародну акредитацію ZEvA – Центральної агенції з оцінювання та акредитації (Німеччина)1/0