Вперше відбувся захист дипломних робіт на кафедрі Загальної та соціальної педагогіки


18.06.2014 вперше відбувся захист дипломних робіт на кафедрі Загальної та соціальної педагогіки. Студенти продемонстрували високий рівень теоретико-методологічної та практичної підготовки. Якість дипломних робіт, в цілому, відповідає вимогам підготовки мастрів  спеціальності «Управління навчальним закладом».

Проблематика дипломних робіт зосереджена навколо актуальних питань сучасного суспільства, зокрема таких, які пов’язані з пошуком шляхів вдосконалення системи управління навчальними закладами у вирі динамічних соціально-економічних та соціально-політичних трансформацій. Наприклад, студентами вивчались засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників ЗНЗ, механізми формування професійної відповідальності колективного суб’єкта управління в ЗНЗ, моніторингова діяльність.

Багато робіт було присвячено управлінським аспектам  якості професійної діяльності викладачів начальних закладів,організаційно-педагогічним засадам експертного оцінювання навчально-виховної діяльності ЗНЗ.

Цікаво відмітити досить нові теми досліджень наукових засад та практики управління адаптацією майбутніх вчителів у системі ступеневої освіти, а також управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі.

Також зустрічалися роботи, метою яких було дослідження уявлення про процес гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами як соціально-педагогічної системи.

Важливо відмітити, що всі дипломні роботи мають практичне значення й виконувались з використанням класичних та новітніх методів емпіричного дослідження.

Манохіна Ірина Вікторівна "Консультативне забезпечення управлінської діяльності у навчальних закладах"

Наход С. А. “Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів”uploads/sotspedagogika13-14/7766.pptx

Вперше відбувся захист дипломних робіт на кафедрі Загальної та соціальної педагогіки1/0