Кафедра англійської філології та перекладу


АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА освітньо-професійної програми Переклад зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем

«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Плющай О.О., Викладач

11,81

Турчак О.М., доцент

11,50

Зінукова Н.В., Доцент

11,33

____

Фільми, подаровані випускниками кафедри до Дня Зустрічі у жовтні 2015:

СВІТ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДЛЯ ТЕБЕ ВІДКРИЄ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ (Переклад)

За останні 20 років відбулися значні зміни на українському ринку праці, які є відображенням усіх процесів, що пройшли в країні. Сьогодні перекладацька діяльність стала самодостатньою індустрією зі своїми власними стандартами та методами для роботи з клієнтами. Таким чином, сучасний ринок перекладу вимагає зміцнення його інфраструктури та створення абсолютно нових, альтернативних моделей процесу надання перекладацьких послуг, які повинні бути включені до методологічної частини підготовки майбутніх перекладачів. Перекладач – це професіонал своєї справи, готовий прийняти будь-який виклик у сфері міжнародної комунікації та бізнесу.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад (англійська))

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Бакалавр філології, перекладач з англійської та другої іноземної мови (німецької, або: іспанської, французької, польської та ін.)

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна, вечірня форми)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Магістр філології, перекладач з трьох іноземних мов (англійська, друга і третя іноземні мови), викладач.

Програми «Бакалавр філології» і «Магістр філології» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першими і єдиними в Україні освітніми програмами, акредитованими на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало їх повну відповідність міжнародним стандартам.

ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ:

Перші та єдині в Україні з 2014 року!

Ступінь «Бакалавр»:

Университет Humanitas (г. Сосновец, Польша),
Wyższa
Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, спеціальність «Англійська мова в бізнесі»

12-1

16-1

Ступінь «Магістр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща),
Wyższa
Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: магістр філології, спеціальність «BusinessCommunication».

 НА ТЕБЕ ЧЕКАЄ ПРЕСТИЖНА І СУЧАСНА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ
(Англійська мова і література)

За останні роки міжнародне спілкування неможливе без знання однієї, двох або трьох іноземних мов. Через міжкультурну інтеграцію, глобалізацію, культурну і мовну різноманітність збільшився попит на фахівців, які в змозі забезпечити ефективну комунікацію, плідне співробітництво і навчити двох або трьох іноземних мов і зарубіжної літератури. Високий статус іноземної мови в усьому світі вимагає високих стандартів викладання і навчання. Диплом філолога, викладача двох іноземних мов і зарубіжної літератури відкриває двері у світ міжкультурної комунікації.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія (Мова та література англійська))

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Бакалавр філології, вчитель англійської мови і літератури

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Магістр філології, викладач англійської мови і літератури, другої іноземної мови (німецької, або: іспанської, французької, польської та ін.), фахівець з Public Relations

Мета освітньої програми підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних фахівців, які володіють універсальними лінгвістичними, літературознавчими та культурними компетенціями, а також професійно педагогічними уміннями та тими знаннями, які необхідні фахівцям у подальшій самостійній роботі в якості викладача іноземних мов та зарубіжної літератури у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, фахівця із зв’язків з громадськістю, та відповідають потребам сучасного ринку праці як в Україні, так і за її межами в умовах глобалізації.

ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ:

Перші та єдині в Україні з 2014 року!

Ступінь «Бакалавр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)
Wyższa Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, спеціальність «Англійська мова в бізнесі»

12-1

16-1

Ступінь «Магістр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)
Wyższa
Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: магістр філології, спеціальність «Business Communication».

Ми пропонуємо:

  • Міжнародно визнані дипломи бакалавра та магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
  • Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
  • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
  • Сучасні технічні засоби для викладання іноземних мов
  • Сучасні технічні засоби для викладання усного перекладу
  • Програмне забезпечення, яке необхідно для викладання машинного перекладу
  • Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням
  • Стажування у Польщі, Іспанії, Німеччині, Великій Британії.
  • Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

 Консультації надаються
на кафедрі англійської філології та перекладу

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2402
(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання
запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу,
кандидат педагогічних наук, доцент Зінукова Наталія Вікторівна,
e-mail: dh.afip@duan.edu.ua ,
тел. (056) 370 36 22

Заступник завідувача
доктор філологічних наук, професор Степанова Анна Аркадіївна
e-mail: stepanova@duan.edu.ua
тел. (0562) 31 20 46; +38 (050) 320 01 82

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Архів новин кафедри

Керівник
Зінукова Наталія Вікторівна Доктор педагогічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел. (056) 370-36-22, вн.тел. 403,
dh.afip@duan.edu.ua 

Дисципліни
Вступ до мовознавства Ділова іноземна мова (англ.) Історія зарубіжної літератури Практична граматика англійської мови Історія основної іноземної мови Порівняльна граматика англійської і укр. мов Практика письмового перекладу (основна ін. мова) Переклад ділових переговорів та конференцій Переклад комерційних документів Практика усного перекладу (осн. ін. мова) Практичний курс основної (англ.) іноземної мови Стилістика основної іноземної мови Комунікативні стратегії англомовного спілкування Проблеми перекладу ділового мовлення Рекламний текст та його переклад Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу Теорія перекладу Вступ до перекладознавства Основи теорії мовленнєвої комунікації Науково-технічний переклад Порівняльна лексикологія англійської і української мов Лексика реклами Переклад ділового мовлення Редагування тексту перекладу Методика викладання перекладу у вищій школі Новітня світова культура і література Основи машинного перекладу Охорона праці (за видами економічної діяльності) Переклад банківської документації Переклад зовнішньо-економічної документації Основи усного послідовного перекладу Практика перекладу з основної (англ.) ін. мови Порівняльна стилістика англійської та української мов Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови Термінологія основної (англ.) іноземної мови Переклад науково-техніч. літератури Вступ до літературознавства Жанри та стилі Мовна комунікація у туристичному бізнесі Вступ до спецфілології Текстознавство Практичний курс другої іноземної мови Переклад другої іноземної мови Практичний курс третьої іноземної мови Нові художні тенденції та літературний процес Практика письмового та усного перекладу