Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування


 «ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Вареник В.М., Доцент

11,00

Вакулич М.М., Доцент

11,07

Атамас П.Й., Професор

9,87

_____

Увага!
Університет імені Альфреда Нобеля обрано МОН України базовим вищим навчальним закладом з проведення Всеукраїнських студентських
олімпіад зі спеціальності «Облік і аудит» в 2016-2019 роках: підтвердження якості освіти з обліку та оподаткування в Університеті імені Альфреда Нобеля

newukr

Фінанси - точка опори, яка,
за Архімедом, дозволяє перевернути весь світ.

Кардинал Рішельє

Бухгалтерський облік та фінансова звітність –
універсальна мова бізнесу.

Дж. Кеннеді

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

 Сертифікати про міжнародну акредитацію
бакалаврських та магістерських програм
кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування,
надані ZEvA – Центральною агенцією з оцінювання та акредитації (Німеччина)

 fotokaffinansov

Ми – це міжнародна якість фінансової освіти з урахуванням специфіки ведення бізнесу в Україні...

Приєднуйтесь до нас в FacebookКафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування розпочала свою діяльність з 1993 р. та займає в Університеті імені Альфреда Нобеля важливе місце у підготовці фахівців економічного напрямку.Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних  фінансів, обліку та оподаткуванняНауково-педагогічний колектив кафедри складається з 6 осіб, з них:
3 – доктори економічних наук, професори (Болгар Т.М., Атамас П.Й., Крамаренко Г.О.);
3 – кандидати наук, доценти (Вареник В.М., Вакулич М.М., Пестовська З.С.) Стратегія розвитку кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткуванняІдея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування. Реалізація стратегії здійснюється за такими напрямками:

 • «освіта для життя» - забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;
 • «наука для практики» - підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу;
 • «бізнес для майбутнього» - впровадження бізнес-складової у навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців у відповідності до сучасних вимог бізнес середовища, тісною співпрацею з провідними компаніями України та світу.

Актуально абітурієнтамЛіцензійний обсяг УМОВИ ВСТУПУ
СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯНавчання за ступенями «Магістр» та «Бакалавр» проводиться за новими унікальними навчальними програмами, які розроблені кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування і враховують останні досягнення міжнародної фінансової та облікової науки й сучасного практичного досвіду провідних зарубіжних і вітчизняних компаній та вимоги МОН України.Термін навчання:

 • Ступінь «Бакалавр» - 4 роки
 • Ступінь «Магістр» - 1,5 роки

Освітня концепція здійснюється к рамках загальної стратегії Університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу з навчальних дисциплін фінансового та облікового спрямування до світових стандартів відповідно вимогам Болонської конвенції і методології фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку країн із розвиненою економікою.КИМ ПРАЦЮЄ ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»Гроші – це воля, викарбувана із золота.
Е.Ремарк
Безперечним доказом якості освітньої програми кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування є 100% працевлаштування випускників за спеціальністю.Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають повний обсяг знань та практичних навичок для ефективної реалізації своїх вмінь на світовому та міжнародному рівні: у сфері фінансового менеджменту компаній, банківських послуг, інвестиційного менеджменту, страхування, фондової торгівлі, антикризового управління.КИМ ПРАЦЮЄ ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»Бухгалтерія - тріумф математики над розумом...Фахівець з обліку і оподаткування може бути власником бухгалтерської, аудиторської, консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: Директора бухгалтерської фірми, Директора аудиторської фірми, Директора консалтингової фірми, Фінансового директора, Головного бухгалтера, Бухгалтера, Бухгалтера-ревізора, Аудитора, Бухгалтера-експерта, Наукового співробітника, Викладача облікових дисциплін.
Фахівець з обліку і оподаткування займається обліковою, фінансовою, планово-аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.Ми пишаємося...З 2014 р. кафедра є учасником спільного освітнього проекту з Альянсом Професійної Фінансової Освіти.До складу Альянсу входять:

 • глобальна професійна організація Асоціація Дипломованих Присяжних Бухгалтерів (АССА – Association Chartered Certified Accountants);
 • глобальна аудиторсько-консалтингова компанія BDO International;
 • Оксфорд Брукс Університет (Oxford Brooks University) та ін.

В цьому проекті кафедра здійснює координаційно-комунікативну функцію між Університетом, Альянсом і студентами.
Навчання та перевірка знань за проектом здійснюється англійською мовою зовнішніми незалежними професійними структурами Альянсу.
Цей проект дає студентам університету унікальну можливість паралельно з академічним навчанням за рівнем бакалавра чи магістра отримати професійну кваліфікацію глобального рівня АССА, практику, стажування та працевлаштування у міжнародних компаніях і організаціях.
Для отримання диплома бакалавра з прикладної бухгалтерії Оксфорд Брукс Університету (Diploma of Bachelor in Applied Accounting of Oxford Brooks University) студент, який успішно склав 9 іспитів АССА, повинен розробити бізнес-орієнтований дослідницько-аналітичний проект.
Позитивне складання професійних сертифікаційних іспитів F1, F2, F3, and Ethics надає право отримати студенту професійний диплом першого рівня ACCA Diploma in Accountancy and Business.
Позитивне складання професійних сертифікаційних іспитів F4, F5, F6, F7, F8, F9 надає право отримати студенту професійний диплом другого рівня ACCA Deep Diploma in Accountancy and Business.
Крім того, навчальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування», розроблена кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування і ПАТ КБ «Приватбанк», була визнана найкращою освітньою програмою серед програм ВНЗ України та працедавців для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».Спеціальні навчальні курси кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування«Життя – як водіння велосипедом.
Щоб зберегти рівновагу, ти повинен рухатися»
Альберт ЕйнштейнНові УНІКАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, за якими навчаються студенти кафедри, включають 9 авторських спецкурсів, що були представлені міжнародній спільноті та отримали всебічне визнання:

 • Банківська система (автори: Кузнецова С.А. академік АЕНУ, д.е.н., професор; Болгар Т.М. к.е.н. доцент; Пестовська З.С. старший викладач) (книга отримала гриф МОН та посіла І місце у номінації «Навчальний посібник» у ХІ Обласному міжвузівському конкурсі–2014 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»).
 • Фінансовий менеджмент (автор: Крамаренко Г.О., д.е.н., професор)
 • Finance (автор: Вакулич М.М., к.е.н., доцент).
 • Money and Credit (автор: Пестовська З.С., ст. викл.).
 • Фінансове планування та прогнозування (автори: Кузнецова С.А. академік АЕНУ, д.е.н., професор; Приходько О.М., к.н.держ.упр., ст. викл.; Вакулич М.М.).
 • Фінанси підприємств (автори: Кузнецова С.А. академік АЕНУ, д.е.н., професор, Вареник В.М., к.е.н., доцент, Вакулич М.М., к.е.н., старший викладач).
 • Бухгалтерський облік у галузях економіки (автор: Атамас П.Й., к.е.н., професор).
 • Облік у бюджетних установах (автор: Атамас П.Й., к.е.н., професор).
 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу (автори: Дробязко С.І., Козир Т.Н., Холод С.Б., за заг. ред. Атамаса П.Й.)

Організація навчального процесу
на кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
Викладачі кафедри працюють зі студентами протягом усього процесу навчання, формуючи системне уявлення щодо організації фінансів та обліку в різноманітних світових сферах, вітчизняній економіці та сучасному бізнес середовищі.
Якість навчального процесу значно підвищується за рахунок ефективного поєднання теорії, реальної практики і останніх досягнень науки.
Викладачами кафедри застосовуються інноваційні методи навчання: лекційні курси викладаються з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання, Інтернету для проведення практики в on-line режимі на діючих підприємствах та у банківських установах; практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, бізнес-кейсів, дискусійних обговорень, доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.
Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування має необхідне матеріальне забезпечення, доступ до локальної та глобальної мережі інтернет для здійснення навчальної, наукової та методичної роботи.
Виходячи з вимог сучасних освітніх технологій у процесі підготовки поступово поширюється використання комп'ютерної техніки, прикладних програм. У навчальному процесі використовуються стандартне програмне забезпечення (операційна система Windows та програми Місгоsoft Оffiсе) та спеціалізовані програмні оболонки: 1С–Підприємство, Project Expert, Project Manager, програмний комплекс «Касатка» та програмний комплекс «Галактика».
Згідно навчального плану, всі матеріали дисциплін, що закріплені за кафедрою, розроблені в електронному варіанті.
Студенти мають можливість у зручний для них час користуватися даними розробками для вивчення та закріплення навчального матеріалу у середовищі MOODLE.
Щорічно кафедрою планується видання підручників, посібників, практикумів та навчально-методичних розробок.
Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з Українським товариством інвестиційних професіоналів CFA Ukraine (українське представництво CFA Institute Research Challenge).
Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування постійно працює над оновленням та розширенням свого навчально-наукового забезпечення.Науково-дослідна робота кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткуванняВаш мозок може все. Абсолютно все.
Головне, переконати себе в цьому...
Роберт КіосакіОдним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю.
Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством» (№ державної реєстрації 110U000203).Міжнародна співпраця кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткуванняРезультати наукової діяльності викладачів кафедри проходять апробацію на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, які відбуваються як в Україні, так і за кордоном (Великобританія, Гонконг, Польща, Росія, Україна, Чехія, Швейцарія, Німеччина).
Студенти та викладачі кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування щорічно беруть активну участь в Міжнародному конкурсі наукових робіт молодих вчених та студентів на честь нобелівських лауреатів з економіки.
Щорічно кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: «Розвиток фінансів, обліку та контролю в умовах хаотично структурованої економікиВидання кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткуванняВикладачі кафедри беруть активну участь в розробці навчальних посібників.
За останні роки професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та видано 3 підручники з грифом МОН України та 18 навчальних посібників.Гордість кафедри – кращі студенти!​​ris2Специфіка навчання на кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на фінанси, банківську справу, оподаткування та облік. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій.
Основний наголос робиться на підготовці фінансистів та обліковців, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції.
Так, кафедра проводить засідання студентського наукового клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE», який працює в контексті інтеграції науки, освіти та практики фінансової, банківської та облікової діяльності.
У рамках наукового клубу «FINANCIAL & ACCOUNTING LIFE» в 2010-2017 н.р. на кафедрі організовано та проведено 40 круглих столівв форматі наукових дискусій щодо актуальних питань розвитку фінансів та банківської системи.
ris1Щорічно публікується у фахових виданнях та за матеріалами різного рівня конференцій близько 200 наукових праць студентів.
19-21 квітня 2017 року на базі кафедри відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік та аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, в якій взяли участь представники 72 ВНЗ з різних регіонів України – загалом близько 140 студентів різних курсів облікових спеціальностей. Це дало можливість студентам показати свою обізнаність у практичних та теоретичних аспектах профільних дисциплін («Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит»), а також познайомитися та поспілкуватися для подальшої плідної співпраці.
Студенти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування активно беруть участь в олімпіадах:

 • Всеукраїнська Олімпіада з дисципліни «Страхування»;
 • Всеукраїнська Олімпіада з дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку»;
 • Всеукраїнська Олімпіада з дисципліни «Фінанси»;
 • Всеукраїнська Олімпіада з дисципліни «Банківська справа»;
 • Всеукраїнська Олімпіада зі спеціальності «Облік та аудит».

У 2012-2015 н. р. команда студентів спеціальності «Фінанси і кредит» увійшла до ТОП-25 найкращих команд України та була відібрана для участі у ІІ етапі ІІІ Міжнародного студентського конкурсу CFA Institute Research Challenge.
Студенти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування традиційно стають активними учасниками Стипендіальної програми «Завтра.UA» та конкурсу Асоціації роботодавців м. Дніпро «Інтелект. Творчість. Успіх», де посідають призові місця.mistseВипускники спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» - це творчі, талановиті та перспективні фахівці!!!Бажаєте бути найуспішнішими...? Наша адреса: Дніпро, вул. Січеславська набережна (Набережна Леніна), 18, ауд. 3311
Контактний телефон: 0562-31-20-45
e-mail: ifat@duan.edu.ua, at@duan.edu.ua 
http://www.duan.edu.ua
 Архів новин кафедри2014
2013

2012 

Zevafin zevaacc
                         Фінанси і кредит Облік і аудит

Спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування»
:


- бакалаврат: денна – 100, заочна – 100;
- магістратура: денна – 100, вечірня – 75.

Спеціальність «Облік і оподаткування»:


- бакалаврат: денна – 25, заочна – 25;
- магістратура: денна – 25, вечірня – 25.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ,
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Математика

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУАННЯ»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Математика
Керівник
Болгар Тетяна Миколаївна Доктор економічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
+380567207145, +380562312045
E-mail: ifat@duan.edu.ua ,
at@duan.edu.ua  

Дисципліни
Основи наукових досліджень Гроші та кредит Фінанси Фінанси підприємств (авторський спецкурс) Інвестування Страхування Фінансове планування і прогнозування (авторський спецкурс) Фінансовий аналіз Фінансовий контролінг (авторський спецкурс) Корпоративні фінанси і ризики (авторський спецкурс) Ринок фінансових послуг Синергія інформації в бізнесі (авторський спецкурс) Управління фінансовою санацією підприємства Фінансовий менеджмент Фінансовий менеджмент у банку Бюджетна система Поведінкові фінанси Розвиток фінансової думки (авторський спецкурс) Фінансовий ринок Міжнародні фінанси Проектне фінансування Бюджетний менеджмент Фінансова санація та банкрутство підприємств Фінанси, гроші та кредит Інвестиційний менеджмент Валютні відносини у господарській діяльності Вступ до фаху Бухгалтерський облік (загальна теорія) Статистика Бухгалтерський облік Облік у зарубіжних країнах Податкова система України Фінансовий облік I Аналіз господарської діяльності Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті Контроль і ревізія Облік ЗЕД Облік і звітність в оподаткуванні Облік у бюджетних установах Організація і методика аудиту Облік і оподаткування підприємств малого бізнесу Фінансовий облік II Аудит Бухгалтерський облік у галузях економіки Звітність підприємства Міжнародний аудит Облік у банках Організація і методика економічного аналізу Податкова система Судово-бухгалтерська експертиза Управлінський облік Податковий менеджмент Міжнародні стандарти фінансового обліку і звітності Податковий облік Облік і аудит Облік та аудит Міжнародні стандарти фінансової звітності Банківська система Кредитний менеджмент Страховий менеджмент Курсове проектування Розвиток фінансової думки Спецкурс: Грошово-кредитне регулювання в зарубіжних країнах на підприємствах Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами Організація бухгалтерського обліку Економічна безпека Корпоративні фінанси (Фінанси підприємств) Державний фінансовий контроль Фондовий ринок Синергія фінансової інформації Історія бухгалтерського обліку