«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Мішустіна Т.С., Доцент

11,73

Тараненко І.В., Професор

11,54

Красовська О.Ю., Доцент

11,30

_______

Підсумки ІІ Регіонального молодіжного конкурсу реклами та PR «CRЕАТИВ-2018», присвяченого 25-річчю Університету імені Альфреда Нобеля

Формування сучасної інноваційної моделі економічного зростання, забезпечення інтеграції України в світове господарство та підвищення міжнародної конкурентоспроможності неможливі без глибокого розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю. Всі ці знання надає маркетинг, як сучасна концепція і філософія управління бізнесом, та метод практичного господарювання.

team

Презентація спеціальності «Маркетинг»

Чому саме маркетинг?

Диплом: державного зразка
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання:
бакалаврат: 4 роки (денна і заочно-дистанційна форми),
магістратура: 1 рік 5 місяців (денна та вечірня форма).

Гарвардська система навчання:

 • 10 профільних курсів на рік
 • практика та стажування в реальних компаніях (гиперссылка на стажировки http://duep.edu/uk/careers_center/stazhuvannja  )
 • діючий клуб «Маркетолог»  - зустрічі з практиками
 • реальні індивідуальні та групові проекти

Можливість: вивчення англійською мовою окремих дисциплін за вибором студента

 Для вступу подаються
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

 • Українська мова та література - 0,3
 • Історія України - 0,4
 • Іноземна мова або Географія - 0,2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра міжнародного маркетингу готує кваліфікованих фахівців для організацій і підприємств усіх галузей економіки, які:
-володіють  ефективними маркетинговими інструментами для управління попитом на товари і послуги підприємства, створення й підтримки конкурентної переваги на ринку;
-здатні інтегрувати маркетингові рішення в управління підприємством;
-озброєні практичними навичками застосування  механізмів маркетингової політики  для досягнення бізнес - цілей підприємства й збільшення вартості бізнесу.
Викладання дисциплін забезпечується досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, висококваліфікованими спеціалістами в практичній діяльності. До навчального процесу залучаються представники практичного бізнесу, тренери-консультанти бізнес-шкіл, закордонні спеціалісти.
Навчальний процес проводиться за методиками, які відповідають сучасним світовим стандартам та Болонській декларації. Крім традиційних методів навчання широко використовуються методи активного навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності маркетологів різного профілю; проведення рольових та ділових ігор; тестування тощо.
Опанування інформаційних систем і технологій в галузі маркетингу шляхом використання найсучасніших програмних продуктів, а також поглиблене вивчення іноземних мов сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.
Студенти забезпечуються базами практики на профільних підприємствах і в організаціях.
Кафедра завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам активно сприяє працевлаштуванню випускників.
Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету.

Фахівець спеціальності «Маркетинг» після отримання вищої освіти має відповідні професійні вміння і здатний вирішувати проблеми і завдання діяльності:

 • дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів);
 • визначення стратегічних завдань і цілей маркетингової діяльності підприємства;
 • обґрунтування та розробка маркетингової політики і стратегії підприємства;
 • обґрунтування та розробка організаційно-економічної маркетингової програми підприємства;
 • прогнозування кон’юнктури внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків;
 • планування довгострокових заходів щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 • консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, збирання і обробка інформації для прийняття управлінських рішень);
 • розробка товарного асортименту;
 • розробка бренду (торгової марки) та управління ним (брендинг);
 • розробка цінової політики підприємства;
 • організація системи збуту і просування продукції;
 • розробка і організація рекламної кампанії;
 • формування іміджу підприємства, встановлення зв’язків з громадськістю (PR – Public Relations).

Застосовує знання  в сферах професійної діяльності: напідприємствах різних форм власності, в рекламних та PR агентствах, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, підприємствах харчування, банках, туристичних фірмах та агенціях, закладах культури, органах державного управління, навчальних закладах.

Працює за такими видами економічної діяльності:  маркетингова, управлінська, організаційна, сервісна, економічна, інформаційно-аналітична, проектно-дослідна, діагностична, інноваційна, консультаційна – в усіх галузях економіки.

Займає посади: управлінські (директор підприємства, начальник  відділу маркетингу, відділу збуту та інших підрозділів відповідного напрямку діяльності, заступник начальника підрозділу), бренд-менеджер; спеціаліст з маркетингових досліджень, спеціаліст зі збуту; спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики; спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціаліст з реклами та PR тощо.
Партнерство 
На кафедрі з 2006 року діє клуб «Маркетолог». Керівник клубу – завідувач кафедри маркетингу д.е.н., проф. Тараненко І.В.

mark2
Клуб надає можливість безпосереднього спілкування студентів з практикуючими фахівцями-маркетологами та керівниками підприємств, що успішно працюють у реальних ринкових умовах та готові ділитися своїми професійними методиками просування товарів та услуг на ринку.
До роботи клубу запрошуються молоді фахівці, студенти ВНЗ, студенти коледжів та технікумів, учні старших класів шкіл міста Дніпра та області.

Тематика засідань клубу «Маркетолог» в 2013-2014 нр.

Тематика засідань клубу «Маркетолог» в 2012-2013 нр.

Тематика засідань клубу «Маркетолог» в 2011-2012 нр.

Міжнародне партнерство
Викладачі приймають участь у наукових програмах мобільності (конференції, семінари, публікації, дослідження) з метою апробації результатів наукових досліджень, є учасниками міжнародних проектів «TEMPUS». Ведеться співпраця з Університетом Чорногорії (м. Котор) та Кіпрським інститутом маркетингу.
В програмах обміну студентами з Університетом Хотковської (Польща, Варшава) та Університетом Леона Козьмінського (Польща, Варшава) беруть активну участь студенти 3-5 курсів.
Ведеться активна співпраця з представництвом компанії Майкрософт-Україна. Студенти кафедри маркетингу виконують дослідницькі проекти за темами компанії Microsoft в рамках конкурсу Дніпропетровської асоціації роботодавців “Інтелект. Творчість. Успіх», в 2011-2012 р. три студенти стали переможцями.
Доцент кафедри міжнародного маркетингу О. Ю. Красовська представляла Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля на засіданні членів Європейської Ради з бізнес-освіти, присвяченому питанням впровадження нових технологій в бізнес-освіті, що відбулася 24-27 травня 2012 р. в Барселоні (Іспанія). Це - значний крок до отримання міжнародного визнання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та один із напрямів подальшого розвитку інтернаціоналізації наукової, освітньої та дослідницької діяльності. 

До уваги абітурієнтів!

В Університеті імені Альфреда Нобеля відкрито бакалаврську АНГЛОМОВНУ програму за спеціальністю «Маркетинг», з отриманням диплому державного зразка.

Наша країна впевнено крокує до Європи. Вже сьогодні перед маркетологами стоїть завдання формування бренду українських товарів, та бренду України в цілому, з кожним роком ця потреба ставатиме ще гострішою, потреба в якісних маркетологах зростає. Навчаючись англійською мовою та отримуючи престижну спеціальність перед маркетологом відкриваються нові перспективи! Не впусти свій шанс отримати якісну європейську освіту в Україні!

Тривалість навчання - 4 роки.
Ліцензований обсяг набору (затверджений ДАК України): денне – 50, вечірнє – 50 осіб.
Мова навчання – англійська.
Безперечним доказом європейської  якості освіти на спеціальності «Маркетинг» є
  програми подвійних дипломів з ВНЗ –партнерами:

 • SWISS MONTREUX BUSINESS SCHOOL (Швейцарія)
 • THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING /THE CYPRUS BUSINESS SCHOOL (Кіпр)

 Приєднуйтесь до нас!
Давайте розбудовувати Україну разом!

Наша адреса:
Дніпро, вул. Січеславська набережна, 18,

( 31-20-38 (кафедра маркетингу)
e-mail: market@duan.edu.ua
http://www.duan.edu.ua

Архів новин кафедри

Керівник
Тараненко Ірина Всеволодівна Доктор економічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18, Аудиторія 2602
Тел. (0562) 31-20-38, Вн. тел. 438

E-mail: taranenko@duan.edu.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2697-786X

Дисципліни
Вступ до фаху Регіональна економіка Маркетинг Інфраструктура товарного ринку Маркетингові основи підприємницької діяльності Організація ярмарково - виставкової діяльності Маркетинг закупівель Маркетинг промислового підприємства Маркетингові дослідження Міжнародний маркетинг Бренд-менеджмент Маркетингова політика розподілу Маркетинговий менеджмент Стратегічний маркетинг Сучасні технології маркетингу та управління продажами Основи наукових досліджень Маркетингова товарна політика Реклама і рекламна діяльність Територіальний маркетинг Економічний механізм маркетингу Маркетинг послуг Маркетингове ціноутворення Маркетинговий аудит Маркетингові комунікації Поведінка споживача Рекламний менеджмент Стратегічний і конкурентний аналіз в маркетингу Товарна інноваційна політика Психологія продаж Інтерактивний маркетинг Поведінка споживачів Маркетинг інновацій Основи маркетингу Маркетингове управління конкурентоспроможністю