Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Вакарчук С.Б., Професор

10,98

Дубинський С.В., Доцент

10,91

Холод О.Г., Професор

10,63

_____

Виклики сьогодення по-новому визначили стратегічну роль економістів на макро- та мікрорівнях. Особливо актуальним постало питання підготовки висококваліфікованих, творчих, амбітних фахівців з економіки підприємства. Перш за все, підготовка таких фахівців, яких з нетерпінням чекають на підприємствах організація різної форми власності, повинна бути забезпечена якістю процесу навчання.

Підготовка студентів за спеціальністю «Економіка підприємства» забезпечує  задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації для підприємств і  установ усіх форм власності, галузей та сфер економіки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються менеджментом підприємств.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Основою якісної підготовки фахівців з економіки підприємства є:

 • постійне підвищення науково-педагогічного рівня професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу;
 • збільшення інтелектуального потенціалу та професіоналізму випускників спеціальності "Економіка підприємства";
 • використання  та розвиток інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;
 • кооперація зі стратегічними партнерами.

Розвиток спеціальності "Економіка підприємства"  реалізується в процесі освітньої програми Університету імені Альфреда Нобеля  наступними заходами:

 1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу та участь студентів спеціальності "економіка підприємства" у формуванні робочих навчальних планів.
 2. Організація навчального процесу в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу.
 3. Активізація науково-дослідної діяльності студентів спеціальності "економіка підприємства".
 4. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців.
 5. Вихована робота.
 6. Профорієнтаційна робота.
 7. Розвиток міжнародного співробітництва.

Вивчаючи дисципліни за спеціальністю підготовки «Економіка підприємства», студенти потрапляють в цікавий світ економіки, відкриваючи для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опановують мистецтва менеджменту і маркетингу, поринають в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.

За термін навчання, студенти одержують фундаментальну математичну, комп’ютерну та економічну підготовку, посиленні знання двох ділових іноземних мов, практичні навички в галузі інформатизації бізнес - процесів.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» отримують професійні практичні навики в напрямах:

 • планування і організації діяльності підприємства;
 • розробки бізнес-планів для підприємств різних сфер діяльності;
 • організації і проведення економічного і системного аналізу;
 • аналізу фінансового стану підприємства;
 • розробки стратегії розвитку підприємства і обґрунтування можливості реалізації інвестиційних проектів. 

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» працюють на підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, у наукових, навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях.

Кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві нагально потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впровадженням та виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що його захищає від любих технічних, ринкових чи фінансових потрясінь. В критичних ситуаціях фахівці зазначеної спеціальності виконують роль економічних адвокатів для менеджерів найвищого рівня.

Кафедра забезпечує навчальний процес за професійною підготовкою студентів за спеціальністю «Економічна кібернетика» із використанням сучасних адаптивних методик навчання та новітніх інформаційних технологій:

Випускники кафедри одержують дипломи бакалаврів з Економічної кібернетики та магістрів з Економічної кібернетики, також можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі Університету.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та технік викладання дисциплін IT- та DataScience-профілю і повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками.

Особливу увагу кафедра приділяє розвитку міжнародних наукових та дидактичних E-Learning проектів з метою залучення провідних українських та закордонних викладачів та студентів до роботи кафедри.

Лекції проводяться у спеціально обладнаних лекційних аудиторіях з використанням сучасних комп'ютерів та мультимедійного обладнання.

З перших днів існування кафедри та студентами розроблена і апробована на практиці інноваційна методика навчання та контролю знань студентів з використанням Інтернет-технологій, як складова частина дистанційної освіти в Університеті.

Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах та у державних установах.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів і працюють в університеті на постійній основі.

Таким чином, кафедра дає унікальну можливість отримати престижну освіту, яка поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста і аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності можуть здійснювати професійну діяльність за напрямами:

 • аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;
 • управління економічними об’єктами в ринкових умовах;
 • проектування, розробка, супроводження і використання сучасних комп’ютерних систем управління виробництвом, капіталом та ринком;
 • ефективне дослідження ринку та системи ціноутворення;
 • прийняття стратегічних і тактичних рішень та ін.
Керівник
Дубінський Сергій Володимирович Кандидат економічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел.(0562) 31-20-36
вн.тел.436, 503
E-mail: nsec.ep@duan.edu.ua 

Дисципліни
Вступ до фаху Економіка підприємства Курсове проектування Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств Економіка та організація інноваційної діяльності Капітал підприємства Організація виробництва Основи охорони праці Підприємництво та бізнес-культура Управління кар'єрою Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства Економічна діагностика Оцінка інтелектуального капіталу підприємства Управління проектами Основи наукових досліджень Економіка галузі Організація підприємницької діяльності Економіка праці і соціально-трудові відносини Планування і контроль на підприємстві Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків Потенціал і розвиток підприємства Проектний аналіз Управління трудовим потенціалом Охорона праці (за видами економічної діяльності) Управління потенціалом підприємства Системи технологій підприємства Економічна безпека підприємства Управління конкурентноспроможністю підприємства Економічне обгрунтування господарських рішень Ціноутворення Економіка природокористування Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств Внутрішньоекономічний механізм підприємства Реструктуризація підприємства Системи техгологій Економіка та фінанси підприємств Економіка і фінанси підприємства Антикризове управління підприємством: Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства Антикризове управління підприємством: Капітал підприємства Економічне управління підприємством Конкурентоспроможність підприємства Планування і контроль Антикризове управління підприємством: Реструктуризація підприємства Антикризове управління підприємством: Управління трудовим потенціалом Антикризове управління підприємством: Ціноутворення Інноваційний розвиток підприємства Інтелектуальний бізнес Управління матеріальними потоками Антикризове управління: Оцінка інтелектуального капіталу Антикризове управління: Управління кар'єрою Антикризове управління підприємством: Економіка природокористування Охорона праці Соціальна відповідальність, охорона праці в галузі та цивільний захист.