Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Орлова В.М., Доцент

11,36

Сергєєва О.Р., Доцент

10,95

Рижкова Г.А., Доцент

9,79

Сподіваємося, що і в подальшому студенти будуть високо оцінювати якість освітнього процесу на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Увага!

ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Конференція відбудеться 22 березня 2018 р. Заявка на участь у конференції проводиться через сайт Університету імені Альфреда Нобеля http://соnf.duan.edu.ua з 01 грудня 2017 р. до 28 лютого 2018 р. або на електронну пошту v.dh.ptb@duan.edu.ua чи pavlova@duan.edu.ua до 10 березня 2018 р.

Найважливіша складова формули успіху -
бути на день швидше за більшість.

tovar9

Про високий попит на наших студентів свідчить те,
що багато з них вже на старших курсах курсах
мають престижну роботу,
поєднуючи її з навчанням

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
забезпечує підготовку у галузі знань «Управління та адміністрування»
за спеціальністю
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

new

Підприємництво і бізнес-технології

new

Підприємництво і комерційна логістика

Чому я обираю цю спеціальність? 

 Термін навчання

 • бакалаврат: 4 роки (денна і заочно-дистанційна форми),
 • магістратура: 1 рік 5 місяців (денна та вечірня форма).

 Для вступу подаються
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

 • Українська мова та література - 0,3
 • Математика - 0,4
 • Іноземна мова або Історія України - 0,2

Освітня програма за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» створена на базі програми з товарознавства і торговельного підприємництва, що є єдиною в Україні освітньою програмою з цієї спеціальності, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Гановер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам одержати престижну освіту і роботу, успішно конкурувати в сфері бізнесу, торгівлі та біржових структур, стати успішними підприємцями, мати впевненість у майбутньому.

Профіль діяльності фахівця

У сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі.
У сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини.
У галузях виробництва споживчих товарів– оцінка відповідності продукції світовому рівню, а також комерційна взаємодія з організаціями торгівлі з метою формування промислового асортименту та досягнення асортиментної збалансованості  попиту та пропозиції.
У сфері біржевої діяльності – організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами, проведення біржових операцій та визначення їх ефективності, використання біржової інформації у своїй діяльності.
У митних структурах, спеціалізованих організаціях по здійсненню декларування вантажів, митних лабораторіях – проведення митного контролю і оформлення товарів, що перетинають кордони України, експертно-консультативна діяльність.
У сфері державного, регіонального контролю– забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.

Де може працювати випускник кафедри

Випускники після закінчення навчання в університеті затребувані і працюють:

 • керівниками виробничих, торговельних і біржових структур, їх підрозділів;
 • директорами департаментів продажів в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • бренд-менеджерами;
 • фахівцями-аналітиками з дослідження товарних ринків і бірж;
 • товарознавцями-експертами;
 • експертами з зовнішньоекономічної діяльності;
 • експертами з якості товарів;
 • менеджерами з питань біржової діяльності;
 • брокерами на товарних біржах;
 • начальниками митних постів і відділів митниці;
 • завідувачами лабораторій;
 • фахівцями з логістики;
 • менеджерами систем якості.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор, член Міжнародного (IGWT) та Українського (УТТТ) товариства товарознавців і технологів, член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України (підкомісія з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності), член експертної ради з менеджменту і торгівлі при АК України МОНУ.
Колектив кафедри на 100% складається з викладачів, які мають наукову ступінь та вчене звання.

tovar10

МІСІЯ КАФЕДРИ

Надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки і практики у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.
Викладачі та студенти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є членами Дніпровського осередку Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10. 2012 р.).

 tovar11

 Навчальний процес та методики викладання

Навчальний процес проводиться в аудиторіях з сучасним обладнанням за унікальними програмами, які відповідають світовим стандартам; новітніми методиками, з застосуванням активних методів навчання.
Особливий акцент у процесі вивчення дисциплін поставлено на формування знань у сфері організації підприємницької діяльності та керівництва підприємствами з питань:

 • аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників,
 • роботи з постачальниками,
 • формування товарного ассортименту,
 • здійснення логістичних операцій та організації товаропросування,
 • управління товарними запасами,
 • інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності,
 • функціонування товарних і сировинних бірж та технології здійснення біржової торгівлі,
 • експертизи непродовольчих та продовольчих товарів,
 • митної справи.

Розглядаються вимоги до якості, особливості технології виробництва, сертифікації, маркування, пакування, специфіки реалізації товарів кожної товарної позиції, експертизи товарів, організації підприємницької та біржової діяльності.
Частина занять проводиться на підприємствах для ознайомлення з практикою організації торговельно-технологічних процесів та методами товарної і митної експертизи.
Навчальний план передбачає посилену комп’ютерну підготовку, вивчення програмного продукту компанії , призначений для автоматизації діяльностіі на підприємстві.
Введення дистанційних технологій навчання дозволяє студенту здійснювати онлайн-навчання, працювати у середовищі освітнього контенту Moodle. Студенти користуються мережею Інтернет.
Студенти мають можливість працювати в бібліотеці, яка налічує більше 200 тисяч примірників.

 tovar12

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на підприємствах торгівлі, виробництва, у сфері послуг, на митниці та біржах як в Україні, так і за кордоном.

Гордість кафедри – студенти:

Студенти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є:

 • призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук;
 • дипломантами Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»;
 • дипломантами Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченому 40-річчю присудження Нобелевської премії В.В. Леонтьєву;
 • призерами Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченому 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса
 • лауреатами премії конкурсів Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна»;
 • дипломантами Нобелевських читань у рамках конкурсу з Нобелевської тематики.

tovar15

Слава кафедри – випускники

Випускники займаються підприємницькою, управлінською, товарознавчою, експертною, біржовою, науковою діяльністю у сфері товарного обігу та митного контролю.

 • Газімагомєдов Ростислав Даніялович, випускник 2003 – директор ТОВ «РОСТ».
 • Стажевський Анатолій Сергійович, випускник 2003 – директор торгово-виробничого підприємства.
 • Піхун Наталія Анатоліївна, випускниця 2004 – спеціаліст Головного Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав споживачів.
 • Кузьменко Оксана Василівна, випускниця 2007 – кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля.
 • Швагеріна Олена Володимирівна, випускниця 2008 – менеджер з закупок на ТОВ «Омега».
 • Міхоль Юлія Вікторівна, випускниця 2009 – керуюча супермаркетом «Варус № 6» ТОВ «Омега».
 • Бакатура Валерія Олександрівна, випускниця 2010 – директор магазину «Matroluxe».
 • Каппес Ніна Петрівна, випускниця 2011 – директор магазину «Nosovski».
 • Орловський Кирил Геннадійович, випускник 2011 – логіст КФ «АВК».
 • Петрусь Олена Володимирівна, випускниця 2011 – керівник відділу Дніпропетровської митниці.
 • Бакатура Євгенія Олександрівна, випускниця 2012 – директор салону «Marvel».
 • Шульган Ірина Василівна, випускниця 2012 – директор магазину «Naf Naf».
 • Пінчук Антон Геннадійович, випускник 2013 – директор підприємства з виробництва меблів.
 • Халбаєва Ірина Віталіївна, випускниця 2013 – товарознавець ТОВ «Димлер».
 • Кондратьєва Олена Олександрівна, випускниця 2015 – менеджер-форматор в супермаркеті «Велмарт» «Ритейл груп» ТОВ «Фудмережа».
 • Коц Володимир Сергійович, випускник 2016 – регіональний директор ТОВ «Меблева компанія України» (мережа магазинів "Стол & Стул"), 

 Наукова робота кафедри

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіті сформовано наукову школу:
«Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Павлова В.А.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри.
Дослідження проводяться відповідно до плану науково-дослідної роботи за темою «Формування механізмів управління підприємствами» (№ державної реєстрації 0115U000062).
Наукові досягнення підтверджено патентами. За останні п'ять років. отримано 9 Патентів на корисні моделі та Патент України на промисловий зразок.

 tovar13

Отримано більше 50 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Основні видання кафедри

Навчальні посібники

 • Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с.
 • Козлов А.П., Малигіна В.Д. та ін. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Вид-во Кондор, 2010. – 730 с.
 • Павлова В.А. (у співавторстві) Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Кондор, 2009. – 246 с.
 • Титаренко Л.Д. (у співавторстві) Основи експертизи продовольчих товарів: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Кондор, 2009. – 296 с.
 • Рижкова Г.А. Електропобутові товари: навчальний посібник / Г.А. Рижкова. – Дн-ськ: Вид-во ДУЕП, 2009. – 160 с.
 • Козлов А.П., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Риба та рибні товари: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Дн-ськ: Вид-во ДУЕП, 2008. – 280 с.
 • Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.
 • Титаренко Л.Д. Сенсорний аналіз: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 147 с.
 • Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

Монографії

 • Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства: монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв. Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – 188 с.
 • Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним потенцалом / В.А. Павлова., О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 152 с.
 • Павлова В.А. Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність / В.А. Павлова., В.В. Татарінов, А.Г.  Жукова // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 200 с.
 • Павлова В.А. Управління торгівлею: регіональний аспект: монографія / В.А. Павлова, Л.Д. Гармидер, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва. – Д.: Вид-во Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 220 с.
 • Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова. – Д: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.
 • Гончар Л.А. Комерційна логістика: аспекти теорії та практики: монографія / Л.А. Гончар, В.Г. М’ячин, В.М. Мазур, Л.Д. Титаренко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. – 188 с.

knizhki
Партнерство

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є активним учасником міжнародних програм:

 1. STUDENTS ENTREPRENEURIAL INTENTIONS;
 2. EMPLOYMENT ISSUES OF THE GRADUATES.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», в роботі якої приймають участь представники навчальних закладів різних регіонів України, а також Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі, Німеччини та ін.

knizhki1

Викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, друкують статті у зарубіжних журналах.
Студенти кафедри приймають участь у соціальній програмі обміну в літній школі та за трудовою програмою мобільності Work and Travel (США), проходять стажування в мовній школі «Hispania» (м. Валенсія, Іспанія).
Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, кімн. 3220, 3221
тел. (056) 778-13-50, 099-269-75-50, вн. тел. 404, e-mail: v.dh.ptb@duan.edu.ua 
сторінки в соцмережах:
ВКонтакте 

Архів новин кафедри

Керівник
Павлова Валентина Андріївна Доктор економічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
ел. (0562) 31-24-68, Вн. тел. 468
v.dh.ptb@duan.edu.ua 

Дисципліни
Організація та регулювання біржової діяльності Управління якістю Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів Мікробіологія Сенсорний аналіз Обладнання підприємств торгівлі Організація торгівлі Товарознавство (Непродовольчі товари) Товарознавство (Харчові продукти) Торговельне підприємництво Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара) Експертиза товарів Загальна технологія харчових продуктів Методологія і організація наукових досліджень Підприємництво Біохімія та фізіологія харчування Естетика товарів та дизайн Зовнішній ринок товарів та послуг Основи екології та безпеки споживчих товарів Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управляння якістю) Економіка торгівлі Комерційна діяльність Захист прав споживачів Технічне регулювання (Оцінювання відповідності) Вступ до фаху (навчальна практика) Товарознавство (Послуги) Комерційна логістика Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів Товарознавчо-технологічна практика Міжнародна торгівля Техніка продажів та залучення клієнтів Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей Міжнародне технічне регулювання Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин Митна справа Хімія