Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Глуха Г.Я., Професор

11,78

Євтушенко О.А., Старший викладач

11,68

Литвиненко О.М., Старший викладач

10,21

____

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент».

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Презентація спеціальності

menegement

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка фахівців ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. Використовується найновіша навчально-методична література з ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та інших дисциплін.

До викладання окремих дисциплін залучаються тренери-консультанти бізнес-шкіл, представники практичного бізнесу. Студентам надається можливість оволодіти двома іноземними мовами для вільного спілкування за кордоном та роботи з іноземною літературою, а також комп'ютерною технікою на рівні сучасних вимог. Проходження виробничої та переддипломної практики можливо як на провідних вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах. Крім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання - виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, організація ролевих та ділових ігор тощо. Широко застосовуються програмні комплекси для вирішення типових проблем менеджменту.

Випускники кафедри можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі університету.

Кафедра має зв’язки з наступними підприємствами та бізнес-структурами регіону: «Інтерпайп», «Днепрошина», ДнепрОблЕнерго, НКМЗ ім. К.Лібкнехта, «Рейнфорд», «Авіто», «Ольвія Бета»,«Індустріал Сервіс», «Рабегаст Сервіс», «Альтіма», «БДО Баланс Аудит», «Sirex M», Українська маркетингова асоціація.

Головним змістом цих зв’язків є:

  • надання консалтингової підтримки в галузі впровадження інформаційних систем управління підприємством
  • розробка та втілення проектів у галузі управління персоналом, підвищення ефективності стратегічного управління кадрами
  • сприяння працевлаштуванню працівників університету
  • розробка програм підвищення кваліфікації персоналу підприємств середнього та великого розміру
  • допомога у розробці та управлінні асортиментною політики підприємств
  • обробка даних з маркетингових досліджень та впровадження проектів з просування окремих торгівельних марок
  • впровадження міні-циклів лекцій з логістики, управління персоналом, організації виробництва, управлінської статистики, статистики у маркетингу та ін.
  • проведення семінарів для співробітників малих та середніх підприємств.

Архів новин кафедри

Керівник
Глуха Ганна Яківна Доктор економічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18,
Ауд. 1204, 1219 (корпус А)
Тел. (0562) 31-20-41, Вн. тел. 464
manag@duan.edu.ua 

Дисципліни
Самоменеджмент Менеджмент Спецкурс: Менеджмент комунікацій Управління персоналом Логістика Методологія і організація наукових досліджень Міжнародний менеджмент Контролінг Спецкурс: Логістика Стратегія підприємства Корпоративне управління Менеджмент персоналу Стратегічне управління Стратегічне управління підприємством Бізнес - планування Вступ до фаху Бізнес - комунікації в менеджменті Теорія організацій Виробнича практика (Курсове проектування) Менеджмент та адміністрування (Корпоративна культура) Операційний менеджмент Ризик-менеджмент Менеджмент та адміністрування (Організаційна поведінка) Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Ділове адміністрування (Стратегічний менеджмент) Інноваційна політика (Інноваційний менеджмент) Інноваційна політика (Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства) Публічне адміністрування (Менеджмент організацій) Управління інноваційними проектами Креативний менеджмент Основи управлінського консультування Переддипломна та виробнича практика Філософські проблеми наукових досліджень Історія вчень менеджменту Основи наукових досліджень Державне та регіональне управління Менеджмент та адміністрування (Основи менеджменту) Менеджмент та адміністрування (Методи та моделі прийняття рішень) Організація праці менеджера Антимонопольне регулювання ринків Менеджмент та адміністрування (Реінжиніринг) Мікрологістика Ділове адміністрування (Інноваційний менеджмент) Ділове адміністрування (Проектний менеджмент) Інноваційна економіка Інноваційна політика (Інноваційна економіка) Трансфер технології Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів Управління ризиками в інноваційній діяльності Антикризовий менеджмент Управління продуктивністю персоналу Методи та моделі прийняття рішень Реінженирінг Менеджмент і адміністрування Організаційна поведінка Інноваційний менеджмент Менеджмент організацій Проектний менеджмент Стратегічний менеджмент Менеджмент підприємства Основи менеджменту Адміністративний менеджмент Історія та методологія менеджменту Управління розвитком інформаційної економіки Вибіркова дисципліна1 (циклу професійної та практичної підготовки) Вибіркова дисципліна2 (циклу професійної та практичної підготовки)