Бізнес - планування

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань планування діяльності суб’єктів господарювання та створення бізнес-планів інвестиційних проектів.

Заплановані результати навчання:

Знання

 • Володіє базовими знаннями щодо організації системи планування діяльності суб’єктів господарювання;
 • Знає і розуміє специфіку різноманітних форм і видів планів, що використовуються в діяльності підприємств;
 • Володіє засобами і методами обґрунтування планів діяльності підприємств;
 • Знає методологічні і методичні підходи до створення бізнес-планів.           

Уміння

 • Може досліджувати кон’юнктуру ринку, вибирати цільовий ринок, визначати його ємкість та прогнозувати розвиток;
 • Може розробляти, стратегічні, операційні та тактичні плани діяльності підприємства та його підрозділів;
 • Може розробити обґрунтований бізнес-план проекту створення нового підприємства або розвитку існуючого, та захистити його перед майбутніми власниками, потенціальними кредиторами або інвесторами.

Комунікація

 • Може результативно працювати в команді щодо розробки планів діяльності підприємства;
 • Здатен коректно спілкуватися з замовниками бізнес-планів, потенційними кредиторами та інвесторами;
 • Здатен коректно ставити завдання співвиконавцям планів, підлеглим, обговорювати виникаючи проблеми, робити зауваження у поважній формі.

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування управлінської проблематики;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє необхідність систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації