Операційний менеджмент

Метою дисципліниє формування у майбутніх менеджерів умінь розробки операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Знати принципи та методи раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;
 • Розуміти особливості операційного менеджменту на підприємствах різних галузей;
 • Знати наукові підходи та методи впровадження операційного менеджменту на підприємстві та його налагодження;
 • Розуміти сучасний технічний, технологічний, інформаційний та програмний зміст операційного менеджменту.

Уміння

 • Використовувати елементи менеджменту якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;
 • Розробляти операційну стратегію підприємства;
 • Обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;
 • Налагоджувати та управляти операційними системами, які відповідають за запаси, складське господарство, планування роботи цехів та виробничих підрозділів.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування з проблематики операційного менеджменту;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації.