Креативний менеджмент

Мета дисципліни: формування сучасних теоретичних знань та   практичних навичок щодо організації системи креативного менеджменту підприємства, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних завдань.

 Заплановані результати навчання

Знання

 • Володіє сутністю основних понять і категорій креативного менеджменту;
 • Знає основний інструментарій творчого підходу щодо розвитку креативного мислення;
 • Знає зміст процесів та технологій управління знаннями;
 • Знає і розуміє особливості реалізації основних функцій менеджменту в креативному менеджменті;

Уміння

 • Може сприяти формуванню креативного потенціалу працівників організації;
 • Може формувати інтегральний креативний інтелект суб’єкту господарювання;
 • Може використовувати сучасні інструменти креативного менеджменту щодо   інноваційного розвитку підприємства;
 • Може створювати і організовувати ефективну діяльність команд щодо розробки та ефективного використання організаційних знань суб’єкту господарювання;
 • Може запроваджувати сучасні форми і методи мотивації персоналу щодо реалізації системи креативного менеджменту та інноваційного розвитку підприємства.

Комунікація

 • Може виступати лідером, активно працювати і навчатися в команді;.
 • Здатен організувати та проводити в доступній формі навчання основам креативного мислення.

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації економічного й соціального спрямування.
 • Усвідомлює необхідність поповнення знань та постійного тренування свого креативного мислення;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці, розуміє необхідність навчання (в тому числі в групі) протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації.