Основи управлінського консультування

Мета дисципліни: полягає у формуванні знань і навичок щодо надання консалтингових послуг, оволодіння методами діагностування проблем організації і способами залучення людей до процесів змін; набуття майбутніми фахівцями умінь консультування з проблем управління та інноваційного розвитку

Знання

 • Знає основи організації консалтингових послуг в сфері управління;
 • Знає методологію і методику консалтингової діяльності в сфері управління;
 • Володіє базовими знаннями основних етапів здійснення консалтингового проекту;  
 • Знає основні завдання аналізу, обґрунтування економічного розвитку підприємств на базі використанням інноваційного підходу;.
 • Володіє знаннями організації системи управляння технологічними процесами та персоналом суб’єкту господарювання;
 • Має базові знання щодо Господарського кодексу та трудового законодавства України;
 • Має знання щодо оцінки ефективності та результативності консалтингового проекту.

Уміння

 • Може правильно здійснювати діагностику суб’єктів господарювання;
 • Може вірно аналізувати пропозиції функціональних і лінійних керівників клієнтської організації;
 • Може визначити обсяг роботи та скласти технічне завдання щодо консалтингового проекту;
 • Може знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем і розробити план реалізації консалтингового проекту із врахування необхідних ресурсів;
 • Може здійснювати моніторинг та ефективний контроль за виконанням консалтингового проекту.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді для реалізації цілей і завдань суб’єкту господарювання;
 • Здатен коректно спілкуватися з представниками клієнтської організації та відстоювати свої рішення щодо реалізації консалтингового проекту;
 • Здатен коректно ставити завдання підлеглим, визначити їх особливість і важливість, робити зауваження у поважній формі.

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування управлінської проблематики;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації