Історія вчень менеджменту

Історія вчень менеджменту формує сучасне управлінське мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і закономірностей розвитку менеджменту.