Організація праці менеджера

Метою дисципліни «Організація праці менеджера» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

Знання

 • Має базові знання про організацію управлінської праці менеджерів різних рівнів управління
 • Має базові знання щодо застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці
 • Знає сучасну техніку пошуку даних, може використовувати статистичні, математичні і інформаційні методи щодо аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також стосунків між ними.
 • Знає методи вдосконалення діяльності організації, впровадження інновацій та їх комерціалізації.

Уміння

 • Може планувати та організовувати особисту працю менеджера;
 • Може здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;
 • Може раціоналізувати телефонні контакти; взаємодіяти з секретарем; використовувати технічні засоби управління; складати та оформлювати документи: організаційно- розпорядчі, з особового складу, господарської та зовнішньоекономічної діяльності;
 • Може формувати потоки документів, організовувати порядок проходження і виконання документів

                                                                                                                                                         Комунікація

 • Може успішно працювати в команді, у тому числі приймати різні ролі на базі знань методів і моделей прийняття рішень
 • Може організувати конструктивне колективне обговорення проблем та сприяти прийняттю оптимальних рішень щодо досягнення цілей і завдань організації.
 • Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення, критично відноситись до як до інших, так і до себе 
 • Усвідомлює та розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;
 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації та співробітників