Інноваційна економіка

Інноваційна економіка  висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства, типи і складові інноваційної діяльності, джерела та методи пошуку інноваційних ідей.

 

Innovative economy  highlights the theoretical foundations innovation, the role of innovation in ensuring the competitiveness of the modern enterprise, the types and components of innovation, sources and methods of searching for innovative ideas