Трансфер технології

Трансфер технології  є отримання навичок у галузі міжнародної передачі технологій та економічного обґрунтування цих процесів.