Методи та моделі прийняття рішень

Мета дисципліни: формування теоретичних знань з питань інструментарію, методів підготовки, розробки і прийняття управлінських рішень та набуття практичних навичок щодо механізму підготовки, розробки й реалізації управлінських рішень в діяльності суб’єктів господарювання

Заплановані результати навчання

Знання

 • Знає економічні закони та наукові підходи до розробки ефективних управлінських рішень;
 • Володіє методологією і методами розробки управлінських рішень, що забезпечують ефективної діяльності суб’єктів господарювання;
 • Знає послідовність і зміст процесів вивчення проблем, підготовки, розробки та  прийняття управлінських рішень;
 • Володіє базовими знаннями щодо оцінки якості управлінських рішень;
 • Знає особливості прийняття стратегічних управлінських рішень і методи розрахунку ризиків їх реалізації.

Уміння

 • Може використовувати знання основних економічних законів, методологію  та метоли прийняття управлінських рішень в діяльності суб’єктів господарювання;
 • Може здійснювати інформаційне забезпечення щодо розробки управлінських рішень;
 • Може розробляти та впроваджувати ефективні і результативні управлінські
 • рішення;
 • Може представляти і обґрунтовано захищати на обговоренні власні управлінські рішення;
 • Може конструктивно критикувати рішення в процесі їх обговорення; 
 • Може успішно формувати стратегічні рішення щодо розвитку діяльності  суб’єктів господарювання.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді щодо розробки і впровадження управлінських рішень суб’єктів господарювання;.
 • Здатен коректно спілкуватися з усіма учасниками розробки і впровадження управлінських рішень.

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації економічного й соціального спрямування  щодо збору інформації для прийняття управлінських рішень;
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації.