Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент формує у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій управління інноваційними проектами, аналізу особливостей розвитку інформаційного ринку, організації та управління проектами інформатизації, як сектору інноваційного ринку.