Проектний менеджмент

Мета дисципліни:формування комплексу базових теоретичних концепцій та  практичних навичок проектного менеджменту.

Заплановані результати навчання

Знання

 • Знає особливості и закономірності основних процесів розробки та реалізації інноваційних та інвестиційних проектів;
 • Володіє базовими знаннями основних етапів розробки та реалізації проектів, а також методологічним підґрунтям формування команди проекту;
 • Знає і розуміє  специфіку проектного підходу до відбору проектів.

Уміння

 • Може використовувати основні положення концепції управління проектам та аналізувати можливість, доцільність реалізації проектів;
 • Може правильно формулювати цілі проекту, вимоги до ресурсів та створити бюджет проекту.
 • Може створювати декомпозиційну структуру робіт в проекті;
 • Може розробляти та оптимізувати календарно-сітьові графіки виконання  проекту.
 • Може розробляти організаційну структуру проекту в залежності від складу,     взаємовідносин між учасниками проекту, змісту та типу проекту;
 • Може успішно керувати тривалістю та вартістю реалізації проектів;
 • Може враховувати та успішно керувати проектними відхиленнями (ризиками,               проблемами, змінами);
 • Може розраховувати ефективність майбутньою експлуатації прийнятих до впровадження проектів;
 • Може організувати та контролювати хід виконання проектів, та оперативно приймати рішення для внесення необхідних змін щодо досягнення цілей проекту;.
 • Може успішно формувати і ефективно управляти командою проекту щодо досягнення результату та заданої якості проекту.

Комунікація

 • Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами розвитку суб’єктів господарювання;
 • Здатен коректно спілкуватися з внутрішнім та навколишнім оточеннями проекту, визначати пріоритети при виконанні завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

 • Вміє самостійно працювати з монографічними, довідковими, енциклопедичними, статистичними виданнями та електронними джерелами інформації проектного і соціального спрямування.
 • Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, здатен організувати процес навчання інших осіб;
 • Розуміє потреби систематичного підвищення своєї кваліфікації в сфері управління проектами.