Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики


Кафедру менеджменту та маркетингу створено у 1995 році для забезпечення викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студентам спеціальності «Менеджмент організацій» за денною та заочною формою навчання (наказ ректора № 2-У від 3.01.1995 р.).

У 2002 р. кафедру менеджменту і маркетингу для поліпшення рівня підготовки студентів та у зв’язку з реорганізацією факультетів університету та змінами у підпорядкуванні кафедр було розділено на кафедру менеджменту та кафедру маркетингу (наказ ректора № 105-12-У від 29.08.2002 р.).

Кафедру менеджменту з 1 вересня 2002 р. очолює доктор економічних наук, професор  Момот Володимир Євгенович.

На сьогодні кафедру очолює Глуха Ганна Яківна - доктор економічних наук, професор

 

 

Керівник
Глуха Ганна Яківна Доктор економічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18,
Ауд. 1204, 1219 (корпус А)
Тел. (0562) 31-20-41, Вн. тел. 464
manag@duan.edu.ua 

Дисципліни
Самоменеджмент Менеджмент Спецкурс: Менеджмент комунікацій Управління персоналом Логістика Методологія і організація наукових досліджень Міжнародний менеджмент Контролінг Спецкурс: Логістика Стратегія підприємства Корпоративне управління Менеджмент персоналу Стратегічне управління Стратегічне управління підприємством Бізнес - планування Вступ до фаху Бізнес - комунікації в менеджменті Теорія організацій Виробнича практика (Курсове проектування) Менеджмент та адміністрування (Корпоративна культура) Операційний менеджмент Ризик-менеджмент Менеджмент та адміністрування (Організаційна поведінка) Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Ділове адміністрування (Стратегічний менеджмент) Інноваційна політика (Інноваційний менеджмент) Інноваційна політика (Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства) Публічне адміністрування (Менеджмент організацій) Управління інноваційними проектами Креативний менеджмент Основи управлінського консультування Переддипломна та виробнича практика Філософські проблеми наукових досліджень Історія вчень менеджменту Основи наукових досліджень Державне та регіональне управління Менеджмент та адміністрування (Основи менеджменту) Менеджмент та адміністрування (Методи та моделі прийняття рішень) Організація праці менеджера Антимонопольне регулювання ринків Менеджмент та адміністрування (Реінжиніринг) Мікрологістика Ділове адміністрування (Інноваційний менеджмент) Ділове адміністрування (Проектний менеджмент) Інноваційна економіка Інноваційна політика (Інноваційна економіка) Трансфер технології Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів Управління ризиками в інноваційній діяльності Антикризовий менеджмент Управління продуктивністю персоналу Методи та моделі прийняття рішень Реінженирінг Менеджмент і адміністрування Організаційна поведінка Інноваційний менеджмент Менеджмент організацій Проектний менеджмент Стратегічний менеджмент Менеджмент підприємства Основи менеджменту Адміністративний менеджмент Історія та методологія менеджменту Управління розвитком інформаційної економіки Вибіркова дисципліна1 (циклу професійної та практичної підготовки) Вибіркова дисципліна2 (циклу професійної та практичної підготовки)