Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерних наук

Програма підготовки бакалаврів за фахом “Комп'ютерні науки” розрахована на фундаментальну підготовку фахівців ІТ-сфери, які володіють міцними теоретичними і практичними знаннями в області апаратного та програмного забезпечення, необхідними навичками алгоритмічного мислення, програмування і тестування програмних додатків, проектування систем.

Для студентів університету, які навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні науки», викладається комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Серед них:

Професійно-орієнтовані дисципліни

Фундаментальні та математичні дисципліни

Алгоритми та структури даних

Чисельні методи

Операційні системи

Логіка

Архітектура комп’ютерів та системне програмування

Теорія алгоритмів

Інформаційна безпека та захист інформації

Системний аналіз

Об’єктно-орієнтоване програмування

Статистика

Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн

Математичні методи дослідження операцій

Аналіз соціальних мереж

Моделювання бізнес-процесів

Управління проектами ІТ-сфери

Сучасні методи прийняття рішень: оптимальне управління

Програмна інженерія

Імітаційне моделювання

Інтелектуальний аналіз даних (Data Analysis and Data Mining)

Моделі та методи штучного інтелекту

 

Професійними напрямками підготовки є:

Системне адміністрування і мережеві технології

 • Архітектура x86-64.
 • Конфігурація та налаштування серверів Windows & Linux
 • Мережева і комп'ютерна безпека (кібербезпека)
 • Комп’ютерні мережі, протоколи передачі даних і маршрутизація
 • Firewall, NAT, VPN
 • Рішення віртуалізації на прикладі гіпервізора

WEB-розробка та дизайн

 • HTML5 та CSS3
 • Робота з IDE (WebStorm, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, DataGrip)
 • CMS
 • CSS фреймворки для frontend-розробки
 • Робота з хмарними платформами Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Cloud
 • JSON
 • Мови програмування PHP, Go, Python, Ruby
 • Адміністрування і робота з базами даних MySQL, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
 • Графічні редактори Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Paintshop, Corel Draw

Розробка та тестування програмного забезпечення

 • Методологія гнучкої розробки ПО (Waterfall, MSF, SCRUM)
 • Розробка та тестування ПО
 • Програмування та адміністрування баз даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Розробка додатків під Windows та мобільних пристроїв
 • Системи штучного інтелекту
 • Робота з системами контролю версій SVN, Git (GitHub, Bitbucket)

Результати навчання

По завершенні навчальної програми студент:

 • володіє теоретичними знаннями з програмування і алгоритмічних обчислень різного ступеня складності, архітектури комп’ютерних систем, операційних систем, мережевих технологій, баз даних і розробки програмного забезпечення;
 • знає основні програмні конструкції, концепції синтаксису і семантики мов програмування;
 • оцінює на базовому рівні корисність програмних методів і інструментів, обирає і застосовує їх для стандартних ІТ-завдань;
 • виконує аналіз функціонування ІТ-системи і оцінює існуючі програмні рішення;
 • виконує проектування і розробку простої ІТ-системи відповідно до заданих специфікацій;
 • має базові математичні знання, включаючи системний аналіз, лінійну алгебру, дискретну математику (елементи логіки, теорії множин, комбінаторики, теорію графів), чисельні методи, теорію ймовірностей, статистику;
 • налаштовує та  адмініструє обрану операційну систему;
 • може підготувати презентацію або статтю з використанням інструментів ІТ;
 • здатний працювати індивідуально і в команді;
 • володіє англійською мовою на такому рівні, що дозволяє використовувати професійну літературу і підтримувати спілкування з технічних питань.

За профілем підготовки випускники можуть займати посади:

 • розробник програмного забезпечення;
 • розробник WEB -додатків;
 • системний адміністратор;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • фахівець з захисту інформації;
 • ІТ-фахівець
 • бізнес-аналітик
 • програміст та ін.

Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

 • українська мова тa література (базовий рівень) ваговий коефіцієнт 0,3;
 • математика  (базовий рівень) – ваговий коефіцієнт - 0,4;
 • іноземна мова або географія – ваговий коефіцієнт 0,2.

Запрошуємо одержати престижну

спеціальність МАЙБУТНЬОГО у нашому університеті!

Керівник
Барташевська Юлія Миколаївна Кандидат економічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18, корпус В, кімн. 2504 (кафедра інформаційних технологій)
тел.: 067-599-54-90 (056) 371-61-65