Тараненко Ірина Всеволодівна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Профіль науковця

Освіта: закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи:

 • Католицький університет Льовена (Бельгія);
 • Університет Антверпена (Бельгія);
 • Університет Амстердама (Нідерланди);
 • Університет  Кобленць-Ландау (Німеччина);
 • Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина);
 • Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Активний учасник проектів TEMPUS (1995-1998, 2000-2003, 2007-2009).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Поведінка споживача».

Автор більш 170 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. публікацій в зарубіжних виданнях Review of General Management (Румунія), Journal of Economіc Regulation (Росія), Montenegrin Journal of Economics (Чорногорія) та ін.

Є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України:

 • Маркетингові дослідження: навчальний посібник / [В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська]; за заг. ред. В. А. Полторака. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.
 • Регіональна економіка: навчальний посібник / [І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, С. С. Яременко, та ін.]; за заг. ред. І. В. Тараненко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 305 с.

Як науковий редактор бізнес літератури співпрацює з видавництвом «Баланс Бізнес Букс». Є науковим редактором перекладів з англійської мови книг:

 • Жоржи Васконселлос-и-Са. Стратегические ходы» (2006)
 • Поль Гембл. Маркетинговая революция (2007)
 • Питер Гаудж. Исследование мотивации персонала (2008)
 • Поль У. Фэррис, Нейл Т. Бендл, Филипп И. Пфайфер, Дэвид Дж. Рейбштейн. Маркетинговые показатели (2009)
 • Рэй Сисодиа, Джаг Шет, Дэвид Б. Вольф. Фирмы, несущие любовь (2011)
 • Джагдиш Н. Шет. Саморазрушительные привычки хороших компаний и как избавиться от них (2012).

Лауреат премії «За видатний внесок у розвиток освіти» міжнародної організації «Civic Education Project» (Проект «Громадянська освіта»).

Є членом редакційної колегії фахових наукових видань, зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, GoogleScholar, РИНЦ:

 • Академічний огляд. Науковий журнал (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля)
 • Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля)
 • Економічний нобелівський вісник. Збірник наукових праць (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля).

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Є науковим керівником аспірантів, магістрів.

Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Тараненко І. В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації / І. В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 424 с.
 2. Тараненко І.В. Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної нестабільності / І. В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 504 с.
 3. Тараненко І. В. Маркетингові інновації в умовах глобальної нестабільності та ресурсних обмежень / І.В. Тараненко // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / [С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова, В. Г. Герасимчук та ін.]; за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536с.
 4. Тараненко І. В. Інноваційна парадигма розвитку глобалізованої економіки / І.В. Тараненко // Інновації та освіта в глобальній економіці знань: монографія / І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська, О. В. Дашевська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 280 с.
 5. Тараненко І. В. Концептуальний підхід до розробки стратегій інноваційної конкурентоспроможності  країн в глобальному середовищі / І.В. Тараненко // Стратегічні підходи в управлінні соціально-економічним розвитком: монографія / І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, О. Ю. Красовська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 160 с.
 6. Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації: монографія / [Тараненко І.В., Дашевська О.В., Ляшко Д.Ю. та ін.]; за ред. І.В. Тараненко. Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 368 с. (17,67 д.а./3,68 д.а.).
 7. Тараненко І.В. Соціально-економічна складова формування конкурентоспроможності регіону / І.В. Тараненко // Конкурентоспроможність економіки України: галузевий і територіальний аспекти: монографія / [Тараненко І. В., Катан Л. І., Пирог О. В. та ін.]; за ред. І. В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2009. – 236 с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Полторак В. А.  Маркетингові дослідження: навчальний посібник / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовька; за заг. ред. В. А. Полторака. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с. (гриф МОНмолодьспорту України, лист № 1/11–5209 від 12.03.2013 р.).
 2. Тараненко І. В. Регіональна економіка: навчальний посібник / [І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, С. С. Яременко, та ін.]; за заг. ред. І. В. Тараненко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 305 с. (гриф МОНмолодьспорту України, лист № 1/11–5255 від 14.07.2011 р.).

Публікації в наукових фахових виданнях:

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

Тези доповідей міжнародних, всеукраїнських конференцій