Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов


«ТОП-3» ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Підведено підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалавріату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2017/2018 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Бредбієр. П.В., Викладач

10,95

Черняк Н.О., Старший викладач

10,69

Кабанова М.Р., Доцент

10,61

 

ling

Презентація: Філологія. Прикладна лінгвістика 

 Запрошуємо на навчання!

Прикладна лінгвістика вважається молодим, але перспективним напрямом підготовки майбутніх фахівців. Ця спеціальність поєднує в собі досягнення лінгвістичної науки в різних сферах людської діяльності з ІТ технологіями. Студенти нашої спеціальності чітко розуміють, що їх чекає у майбутньому. Випускники напряму прикладної лінгвістики спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, працюють в рекламній сфері та у сфері зв’язків з громадськістю. Наші випускники вільно володіють трьома іноземними мовами й готові до міжнародного співробітництва в рамках Євроінтеграції України.
Запрошуємо на напрям прикладна лінгвістика!
Ми чекаємо на Вас!

Відео

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Ґрунтовна теоретична підготовка під керівництвом провідних науковців поєднується з практичною діяльністю.
Поглиблене вивчення 2-3 іноземних мов забезпечує прекрасні перспективи працевлаштування та кар'єрного зростання.
Термін навчання за денною формою:
бакалавр
– 4 роки

При кафедрі прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов працює «Лінгвістичний гурток для іноземних студентів з вивчення української та російської мов», відвідуючи який іноземці зможуть більше дізнатися про Україну, її традиції та культуру, а також підвищити рівень та якість своїх знань.

 

international students

Починаючи з травня 2018 р. та протягом наступного навчального року засідання гуртка проводяться один раз на два місяці за планом:

 

Тема засідання

Термін проведення

1.

Україна на карті світу. Київ – столиця України.

травень 2018 р.

2.

Дніпро – місто, де я зараз живу і навчаюсь.

жовтень 2018 р.

3.

Святкуємо Новий рік і Різдво в Україні.

грудень 2018 р.

4.

Традиції українського народу. Українська кухня.

лютий 2019 р.

5.

Подорожуємо Дніпропетровщиною.

квітень 2019 р.

 
Керівником гуртка є доцент кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Шкурко О.В.

ПРЕСТИЖНИЙ НАПРЯМ ОСВІТИ
«ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»

Активізація ділових та економічних відносин України з країнами далекого зарубіжжя зумовлює гостру потребу у спеціалістах, які б могли забезпечувати високий рівень взаємовигідних стосунків між представниками нашої країни та іноземними партнерами.
Особливо важливою є підготовка кадрів, які б, разом з вільним професійним володінням іноземною мовою (перш за все англійською), могли б використати цю мову у розробці комп’ютерних програм з навчання іноземних мов та для інших цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Отже зростає попит на кваліфіковані кадри з професійним рівнем володіння як іноземною мовою, так і інформаційно-комп’ютерними технологіями, тобто спеціалістів у галузі «Прикладної лінгвістики» . Але сьогодні у м. Дніпропетровську та Дніпропетровському регіоні жоден  з вишів не готує спеціалістів у цій галузі.
Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації (комп’ютерами), суто лінгвістичними й математичними методами дослідження.

Фахівець з прикладної лінгвістики потрібен сьогодні у різних галузях:

від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR. Кваліфікація «лінгвіст» (за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» ) дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.).
Завдяки фундаментальній лінгвістичній підготовці, а також глибокій обізнаності з інформаційних технологій, вмінням та навичкам перекладачів,  які професійно володіють 2-3 іноземними мовами, випускники  напряму легко працевлаштовуються та з успіхом працюють у галузях: науковій, виробничій, у бізнесі та в політиці, у державному та приватному секторах економіки, у фінансово-комерційних установах, у рекламно-видавницьких та науково-дослідницьких центрах.

Фахівець з прикладної лінгвістики отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • переклад науково-технічної літератури;
 • розробка природно-мовного інтерфейса  та  діалогових систем спілкування з комп’ютером;
 • створення машинних фондів природних мов;
 • розробка електронних словників  та термінологічних банків даних;
 • удосконалення існуючих та створення нових систем комп’ютерного перекладу;
 • комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-технічної документації;
 • комп’ютерне ведення  тезаурусів та баз даних  інформаційно-пошукових систем;
 • контент-аналіз текстів масової комунікації;
 • розробка  баз знань для експертних систем;
 • комп’ютерний дизайн текстів.

На них чекають також і такі перспективні напрями діяльності, як автоматизована обробка текстів, удосконалення систем комп’ютерного перекладу , стандартизація галузевих термінологій.
На фахівців з прикладної лінгвістики є попит у найрізноманітніших галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR.

Освітньо-професійна програма підготовки

Навчальний план спеціальності містить лінгвістичні та математичні дисципліни.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів іноземної філології у  Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля передбачає термін навчання 4 роки (8 семестрів).
Багатостороння підготовка фахівців-філологів за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» реалізується за трьома циклами дисциплін:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;
 • фундаментальні професійно-орієнтовані дисципліни;
 • професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни, які у свою чергу складаються з циклу дисциплін вибору вищого навчального закладу та циклу дисциплін вільного вибору студента.

Інформаційно-комп’ютерна професійна підготовка здійснюється на лекційних і практичних заняттях з інформаційних технологій у лінгвістичних дослідженнях, з систем управління баз даних, телекомунікаційних та мережевих технологій, програмування, лінгвометрії, інформаційно-пошукових систем, дидактичних комп’ютерних систем, систем машинного перекладу, автоматизованих редакційно-видавничих систем, автоматичного морфологічного і синтаксичного аналізу, комп’ютерної лексикографії, в ході написання курсових робіт та під час комплексної програмно-лінгвістичної практики на ІV курсі.

Умови навчання
У розпорядженні студентів:

 • сучасні комп'ютерні, мультимедійні та лінгафонні  аудиторії з доступом до  Інтернет,
 • одна з найкращих в Україні бібліотек,
 • гуртожиток.

Для забезпечення навчального процесу за напрямом «Філологія. Прикладна лінгвістика», окрім штатних працівників, запрошуються також провідні фахівці-практики.

Основні дисципліни, які вивчаються

Практичний курс основної іноземної мови
Практичний курс другої  іноземної мови
Ділова іноземна мова
Вища математика
Дискретна математика
Теорія ймовірностей і математична статистика
Математична лінгвістика
Основи програмування
Вступ до мовознавства
Основи прикладної лінгвістики
Інформаційні технології в лінгвістичних дослідженнях
Загальна та прикладна фонетика
Загальне і прикладне мовознавство
Лінгвостатистика
Основи структурної лінгвістики
Лінгвістичне моделювання
Комп'ютерна лексикографія
Вступ до перекладознавства
Системи машинного перекладу
Лінгвістика тексту
Автоматизований морфологічний аналіз
Автоматизований синтаксичний аналіз
Автоматизований семантичний аналіз

Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти :

 • Українська мова та література
 • Англійська мова
 • Історія України або Математика

Наша адреса: вул. Набережна Леніна, 18
Тел. (056) 778-56-66 (кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов)E-mail: dsec.apling@duep.edu

Архів новин кафедри прикладної лінгвістики

Керівник
Тарнопольський Олег Борисович Доктор педагогічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
Тел. (056) 778-56-66
Вн. тел. 496
dsec.apling@duan.edu.ua 

Дисципліни
Стандарти комунікативної поведінки Латинська мова Основи програмування Інформаційні технології в лінгвістичних дослідженнях Іноземна мова Поглиблене вивчення іноземної мови Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Спецкурс: Мовна модель сучасної ділової комунікації Іноземна мова професійного спрямування Курс комунікації основної іноземної мови для психологів Курс комунікації основної іноземної мови для фахівців Практичний курс основної іноземної мови (англ.) Методика викладання іноземних мов Основи прикладної лінгвістики Вступ до соціо- та психолінгвістики Загальне і прикладне мовознавство Практичний курс другої іноземної мови Загальна та прикладна фонетика Лінгвостатистика Іноземна мова (поглиблене вивчення) Психологінгвістика та психологія спілкування Основи структурної лінгвістики та лінгвістичне моделювання Автоматизований морфологічний аналіз Комп'ютерна лексикографія та комп'ютерні засоби транскрипції і транслітерації Практичний курс третьої іноземної мови (німецької) Автоматизований семантичний аналіз Автоматизований синтаксичний аналіз Мультимедійні формати даних Системи машинного перекладу Друга мова програмування Комплексна прогр.-лінгв. практика (осн. ін. мова) Комплексний державний екзамен з прикладної лінгвістики Комплексний державний екзамен: основна ін. мова Лінгвістика тексту Лінгвістичні експертизи Основна іноземна мова за професійним спрямуванням