План роботи вченої ради на друге півріччя 2016 ріку

ТРАВЕНЬ

Основні питання порядку денного

Доповідачі

Відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1. Стратегічні завдання університету щодо кадрового забезпечення надання якісних освітніх послуг

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

 

2. Звіти завідувачів кафедр у зв’язку з переобранням на посади

Завідувачі кафедр

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

 

Р І З Н Е

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ

  1. Про стратегію розвитку Університету до 2030 року та на перспективу

зав. кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, д. фіз.-мате.н., проф. Вакарчук С.Б.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

Примітки

  1. Звіти завідувачів кафедр у зв’язку з переобранням на посади

Завідувачі кафедр

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

 

  1.  Звіт про роботу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2015/2016 н. р. та завдання з їх розвитку.

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н, доц., Глуха Г.Я.;

д-р КІ ДУАН, к.е.н., доц. Сокуренко П.І.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

  1. Підсумки дипломування та роботи ДЕКів у 2015/2016 н. р..

начальник департаменту дидактики, к.е.н, доц., Шкура І.С.

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

 

 

Р І З Н Е

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ

(розширене засідання вченої ради)

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

  1. Про підсумки роботи Університету у 2015/2016 навчальному році та шляхи реалізації стратегічних цілей у забезпеченні якості вищої освіти

Президент ДУАН, д.е.н., проф. Холод Б.І.

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

 

  1. Про підсумки вступної кампанії та особливості діяльності університету у 2016/2017 навчальному році

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

Р І З Н Е

начальник відділу кадрів Голік О.В.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

 

ЖОВТЕНЬ

  1. Міжнародна наукова діяльність як пріоритетне завдання стратегії розвитку університету

проректор з науково педагогічної роботи та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор;

С.В. Кузьмінов

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

Примітки

  1. Про оптимізацію переліку освітніх послуг, що надаються університетом

 проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

Р І З Н Е

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

  1. Про діяльність агентства з забезпечення якості вищої освіти та реалізацію компетентістного підходу до оцінки результатів навчального процесу

д.п.н., проф. Сапожников С.В

проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

 

  1. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад, що працюють в університеті  за 2016 рік

д.е.н. проф., Зборовська О.М.;

вчений секретар, д.п.н., професор Кожушко С.П

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

3. Про затвердження плану роботи вченої ради на 2017 р.

Вчений секретар, д.п.н., професор Кожушко С.П

 

 

Р І З Н Е

 

 

 

План роботи вченої ради на друге півріччя 2016 ріку