План роботи Вченої ради Університету Альфреда Нобеля на 2015 рік

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля
на  2015  рік

Січень-
лютий

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1. Імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у  науково-дослідну та інноваційну діяльність університету  у 2015 році

 

начальник наукового відділу к.е.н. Дашевська О.В., завідувачі кафедр

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2. Обговорення  Положень:

- Про обрання керівника Університету;

 

 

 

- Про академічні свободи учасників освітнього процесу ;

 

 

 

- Про наглядову раду

 

перший проректор Задоя А.О., начальник відділу кадрів Голік О.В.

 

 

проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

 

 проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

 

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

3.  Звіт про фінансову діяльність за 2014 рік.

гол. бухгалтер

Дєльцова Л.П.

 

 

4. Затвердження стратегічних планів розвитку та вдосконалення освітньої діяльності з підготовки фахівців з урахуванням потреб ринку праці та освітніх прагнень громадян

завідувачі випускових кафедр, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

 

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О

 

 

5. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

д.ф.н., проф. Полторак В.А.,

д.е.н., проф. Кузнєцова С.А., д.ю.н., про Пушкіна О.В.

перший проректор  д.е.н.,проф. Задоя А.О., начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В

 

березень-
квітень

 

 

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

  1. Про стан та перспективи співпраці  з закордонними університетами у рамках програм подвійних дипломів

керівник відділу англомовних програм к.е.н. Магдіч А.С., зав.каф англійської філології та перекладу к.п.н., доц.

Зінукова Н.П., зав каф.інноваційного менеджменту та міжнародної логістики д.е.н.,проф.

Момот В.Є.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2.Про діяльність структурних підрозділів університету щодо забезпечення набору студентів  у 2015 році.

начальник департаменту організації профорієнтаційної діяльності та формування іміджу  Намлієв Є.В., керівник медіа-центру  Гронська Г.В.

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

 

3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію

д.е.н, проф. ТкаченкоВ.А., к,т.н., доц.. Косарєв В.М., д.п.н. проф. Тарнопольський О.Б.

 

перший  проректор д.е.н.,проф. Задоя А.О., начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В

 

4. Розгляд та затвердження Положень:

    - Про аспірантуру;

 

проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,доц.  Кузьмінов С.В.

перший проректор д.е.н.,проф. Задоя А.О.

 

  - Про наукові товариства

проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,доц.  Кузьмінов С.В., начальник наукового відділу к.е.н. Дашевська О.В

перший проректор д.е.н.,проф. Задоя А.О.

 

 

5. Затвердження навчальних планів та освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,доц.  Кузьмінов С.В.

перший проректор д.е.н.,проф. Задоя А.О.

 

травень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

  1. Про хід запровадження моніторингу внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг та якості вищої освіти на виконання положень Закону України «Про вищу освіту»  

начальник НМЦ, к.е.н., доц. Орлова В.М.

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

 

2. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

д.е.н., проф.

Задоя А.О.,к.е.н, проф.  Атамас П.Й

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О., начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В

 

3.Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту та обрання на новий термін

начальник відділу кадрів Голік О.В.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.,

 

червень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1.  Звіт про роботу Кременчуцького та  Ренійського інститутів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2014/2015 н. р. та завдання з їх розвитку..

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу к.е.н., доц. Глуха Г.Я.,

директори філій 

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2.  Підсумки дипломування та роботи ДЕКів у 2014/2015 н. р..

начальник НМЦ

к.е.н, доц Орлова В.М., завідувачі кафедр

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу к.е.н, доц. Глуха Г.Я.,

 

 

3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

к.е.н, доц. Сокуренко П.І.

 

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О., начальник наукового відділу к.е.н. Дашевська О.В.

 

4.Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту та обрання на новий термін

начальник відділу кадрів Голік О.В.

перший проректор д.е.н., проф. Задоя А.О.,

 

Серпень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1.  Про підсумки 2014/2015 н.р. та основні завдання на наступній навчальний рік.

Президент д.е.н.,

проф. Холод Б.І.

перший проректор

д.е.н.,проф. Задоя А.О.

вчена рада із запрошенням професорсько-викладацького

складу та співробітників

університету

2 Про особливості організації навчального процесу у 2015/2016 н.р. та забезпечення зростання якості освіти

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу  к.е.н., доц. Глуха Г.Я.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

вересень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1.  Про стратегічні цілі міжнародного співробітництва університету та завдання структурних підрозділів по підвищенню його ефективності

начальник міжнародного відділу.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2  Про підсумки вступної кампанії 2015 року і завдання по формуванню комплексної системи роботи з потенційними абітурієнтами

начальник департаменту організації профорієнтаційної діяльності та формування іміджу  Намлієв Є.В.,

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу  к.е.н., доц. Глуха Г.Я

 

3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

д.е.н., проф. Момот В.Є.,  к.е.н., доц. Тараненко І.В.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О., начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В.

 

жовтень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

  1.  Про діяльність Міжнародної школи бізнесу щодо розширення комплексу освітніх послуг та проходження міжнародної акредитації програм

керівник міжнародної школи бізнесу к.е.н.,доц. Красовська О.Ю.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

д.п.н., проф. Волкова Н.П., к.е.н., доц.  Різун Н.О.

 

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.,

 начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В..

 

грудень

основні питання порядку денного

Доповідачі

відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

1.  Звіт про роботу спеціалізованої вченої  ради з захисту кандидатських дисертацій у 2015 р.

вчений секретар спеціалізованої ради д.е.н., проф. . Зборовська О.М.

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.

 

2. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

 

д.е.н., проф. Павлова В.А., д.е.н., проф. Кузнецова С.А.

 

перший проректор

д.е.н., проф. Задоя А.О.,

 начальник наукового відділу к.е.н., доц.  Дашевська О.В.  .

 

3.  Затвердження плану роботи вченої ради на 2016 рік

вчений секретар к.ф.н.,

доц. Кожушко С.П.

 

 

 

План роботи Вченої ради Університету Альфреда Нобеля на 2015 рік