План роботи Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на 2017 рік

 

Основні питання
порядку денного

Доповідачі

Відповідальні 
за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

Січень - лютий

1. Обговорення результатів дипломування магістрів з запрошенням Голів ЕКів

2. Академічна доброчинність


Начальник департаменту дидактики, к.е.н, доц., Шкура І.С

 

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

2. Звіт Президента Університету про діяльність вишу у 2016 році

Президент Університету ім. А. Нобеля, д.е.н., проф. Холод Б.І.

Головний бухгалтер Безкоморна О.О.

 

3. Про підсумки наукової діяльності університету у 2016 р. та завдання по її активізації в рамках реалізації Стратегії університету.

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов С.В.

 

 

березень

1.Про діяльність структурних підрозділів університету щодо забезпечення набору студентів  у 2017 році.

Відповідальний секретар приймальної комісії Бойко Л.Г.,
начальник департаменту маркетингу, к.е.н., доц. Мішустіна Т.С.,
керівник проектів та програм медіа-центру Гронська Г.В.

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

2. Про запровадження інтегрованих навчальних програм та паралельного навчання за двома спеціальностями


Начальник департаменту дидактики, к.е.н, доц., Шкура І.С

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

квітень

  1. Про стан та перспективи співпраці  з закордонними університетами у рамках програм подвійних дипломів

Радник президента з міжнародної освіти, завідувач кафедри міжнародного маркетингу, д.е.н., проф.
Тараненко І.В.,
керівник відділу англомовних програм к.е.н. Магдіч А.С.,
зав.каф англійської філології та перекладу к.пед.н., доц.
Зінукова Н.П.,
завідувач кафедри права, д.юр.н., проф. Пушкіна О.В.

Проректор з наукової та міжнародної діяльності, д.е.н., проф.,

Момот В.Є.

 

травень

1. Про оптимізацію структури університету з метою удосконалення навчальної та наукової діяльності.

Президент Університету ім. А. Нобеля, д.е.н., проф. Холод Б.І.

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

2. Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту та обрання на новий термін

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу
Рубан О.О

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

червень

1.     Про виконання плану Стратегічного розвитку університету за 2016-2017 р.

Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності, голова Вченої ради, д.е.н., проф.

Задоя А.О., проректори

 

 

2.  Інформація про роботу Кременчуцького  інституту Університету імені Альфреда Нобеля у 2016/2017 н. р. та завдання з його розвитку.

Д-р КІ Університету імені Альфреда Нобеля

к.е.н., доц.,

Сокуренко П.І.

 

 

3.  Підсумки дипломування за програмою MBA та роботи ЕКів у 2016/2017 н. р.

 

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

4. Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту та обрання на новий термін

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу

Рубан О.О

 

 

серпень

1.  Про підсумки 2016/2017 н.р. та основні завдання на наступній навчальний рік.

Президент Університету ім. А. Нобеля, д.е.н., проф. Холод Б.І.

 

Вчена рада із запрошенням професорсько-викладацького
складу та співробітників
університету

2 Про особливості організації навчального процесу у 2017/2018 н.р. та забезпечення зростання якості освіти

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

 

вересень

1.  Про стратегічні цілі міжнародного співробітництва університету та завдання структурних підрозділів по підвищенню його ефективності

Проректор з наукової та міжнародної діяльності, д.е.н., проф.,

Момот В.Є.

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф., Кузьмінов С.В

 

2  Про підсумки вступної кампанії 2017 року і завдання по формуванню комплексної системи роботи з потенційними абітурієнтами

Відповідальний секретар приймальної комісії Бойко Л.Г., начальник департаменту маркетингу, к.е.н., доц. Мішустіна Т.С.

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

жовтень

  1. Про діяльність Міжнародної школи бізнесу щодо розширення комплексу освітніх послуг

Керівник міжнародної школи бізнесу, к.е.н., доц. Красовська О.Ю.

 

 

  1. Про хід запровадження європейських стандартів в організацію навчального процесу.

Начальник департаменту дидактики, к.е.н, доц., Шкура І.С

Проректор із забезпечення якості вищої освіти,  д.е.н, доц., Глуха Г.Я.

 

грудень

1.  Звіт про роботу спеціалізованих вчених  рад у 2017 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01, к.е.н., доц., Гончар Л.А.,

вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02, д.п.н., проф., Кожушко С.П

 

 

2.  Затвердження плану роботи вченої ради на 2018 рік

Вчений секретар, д.п.н., професор Кожушко С.П

 

 

План роботи Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на 2017 рік