План роботи Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на 2018 рік

 

Основні питання порядку денного

Доповідачі

Відповідальні  за підготовку  довідок та проектів рішень

Примітки

Січень-лютий

1. Про підсумки захисту кваліфікаційних робіт магістрів та завдання по дотриманню академічної доброчесності під час підсумкової атестації (за участю голів Екзаменаційних комісій)

Глуха Г.Я.

Шкура І.С.

 

2. Звіт Президента університету про діяльність вишу у 2017 році

Холод Б.І.

Холод С.Б.
Глуха Г.Я.
Момот В.Є.
Безкоморна
А.О.

 

3. Про хід виконання науково-дослідних робіт, які мають державну реєстрацію, та підготовку звітів по завершеним роботам

Момот В.Є.

Вакулич М.М.

 

4. Про публікаційну активність викладачів у 2017 р. та дотримання вимог контрактів

Завідувачі кафедр

Момот В.Є.

Вакулич М.М.

 

Березень-квітень

  1. Про розширення співпраці з закордонними університетами за програмами подвійних дипломів у рамках реалізації Стратегії 2030

Момот В.Є.
Магдіч А.С.
Зінукова Н.В.
Пушкіна О.В.
Красовська О.Ю.

Момот В.Є.

 

2.Про діяльність структурних підрозділів університету щодо забезпечення набору студентів  у 2018 році.

Мішустіна Т.С.
Бойко Л.Г.
Гронська Г.В.

Глуха Г.Я.

 

3. Про хід виконання комплексних науково-дослідних робіт, які мають державну реєстрацію

Керівники тем

Вакулич М.М.

 

4.Затвердження освітніх програм

 

Глуха Г.Я.

Шкура І.С.,
Завідувачі кафедр

 

Травень-червень

1. Звіт про роботу Кременчуцького інституту Університету імені Альфреда Нобеля

Татаринов В.В.

Глуха Г.Я.

 

2. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

Керівники тем

Вакулич М.М.

 

3.Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту та обрання на новий термін

Зав. кафедр

Рубан О.О

 

4. Затвердження звіту про роботу Університету у 2017/2018 навчальному році

Холод Б.І.

Холод С.Б.
Глуха Г.Я.
Момот В.Є.

 

Серпень

1.  Про стратегічні завдання університету на 2018/2019 навчальний рік

Холод Б.І.

Холод С.Б.

Глуха Г.Я.

Момот В.Є.

вчена рада із запрошенням професорсько-викладацького
складу та співробітників
університету

2 Про особливості організації освітнього процесу у 2018/2019 н.р. та забезпечення зростання якості освіти

Глуха Г.Я.

Шкура І.С.

 

Вересень-жовтень

1.  Про посилення практичної спрямованості освітнього процесу та розширення співпраці з потенційними роботодавцями

Глуха Г.Я.

Мішустіна Т.С.

Завідувачі кафедр

Глуха Г.Я.

 

2  Про підсумки вступної кампанії 2018 року і завдання по формуванню комплексної системи роботи з потенційними абітурієнтами

Бойко Л.Г.

Мішустіна Т.С.

Мішустіна Т.С.

 

3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які мають державну реєстрацію.

Керівники тем

Вакулич М.М.

 

4.Про підсумки атестації аспірантів

Момот В.Є.

Куянова С.І.

 

Листопад-грудень

1.  Звіт про роботу спеціалізованих вчених  рад у 2018 р.

Волкова Н.П.
Павлова В.А.

Кожушко С.П.

Паршина О.А.

 

2. Про якість роботи аспірантури та  завдання по підвищенню результативності підготовки фахівців за програмами PhD

Момот В.Є.

Гаранти науково-освітніх програм

Куянова С.І.

 

3.  Затвердження плану роботи вченої ради на 2019 рік

Кожушко С.П.

 

 

План роботи Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на 2018 рік